Lagstifta mot sexistisk reklam

Kvinnor utsätts dagligen för reklam som snedvrider bilden av hur en kvinna ska se ut. Regeringen säger sig vilja vända denna negativa utveckling men saknar konkreta förslag. Vad blev det av alla vallöften från den feministiska regeringen om att satsa på jämställdhet?

Sverige är det enda landet i Norden som inte har en lag mot könsdiskriminerande reklam.

När Sverige Kvinnolobby undersökte effekterna av dagens regler och frågade 1000 kvinnor uppgav 9 av 10 tillfrågade att reklam fått dem att vilja ändra något hos sig själva. Samma andel kvinnor berättade också att reklam fått dem att må dåligt över sitt utseende eller sin vikt. Negativa och könsdiskriminerande budskap i reklam etablerar negativa kroppsuppfattningar och en negativ självbild hos sina mottagare.

Trots att det i Sverige aldrig gjorts någon publik informationskampanj görs det varje år omkring 500 anmälningar till Reklamombudsmannen, hälften gäller könsdiskriminerande reklam. Efter en handläggningstid på ca 3 månader meddelas vid fällning företaget som då får då chansen att uttala sig. Därefter publiceras kommunikationen på Reklamombudsmannen.

Denna självreglering är, mot bakgrund av det stora antalet anmälningar, otillräcklig. För den som struntar i Reklamombudsmannen väntar inga sanktioner.

En statlig utredning från 2008 har redan gjort grovjobbet och föreslagit en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam. Utredningen har tagit hänsyn och avvägt sitt förslag efter grundlagen för att inte komma i konflikt med yttrandefriheten. Förslaget är bra och kan förhindra negativa könsstereotyper inom kommersiella budskap.

Oscar Wilde ska ha sagt ”att älska sig själv är början på en livslång romans”. Om allt i det offentliga rummet deklarerar ens oduglighet är risken stor att den romansen uteblir. Sverige behöver lagstifta mot sexistisk reklam. Socialdemokraterna gick till val med budskapet om en lagstiftning, är det inte dags nu jämställdhetsminister Åsa Regnér?

Caroline Szyber (KD), riksdagsledamot

Var social, dela med dig!
,