Säkrare förlossningsvård

Idag om säkrare förlossningsvård med Marie-Louise Forslund Mustaniemi, Östen Eriksson och Anna Jernemalm i flera tidningar Kkuriren, SN, Eskilstuna-Kuriren,

Barnmorskor hinner inte stötta de födande. Många säger upp sig då de inte kan utföra sitt livsviktiga arbete på ett tillfredsställande sätt. Förlossningsplatser är stängda på grund av personalbrist. Kvinnor tvingas föda i andra landsting än det egna, ibland till och med i grannlandet. I norra Sveriges glesbygd erbjuds kurser i hur man föder i bilen.

Regeringen har beslutat att satsa på förlossningsvården. Det är välkommet, men Kristdemokraterna anser inte att det är tillräckligt. I vår höstbudget satsar vi mer: 2,5 miljarder på förlossningsvården, fördelade över tre år. För pengarna kan vi få fler förlossningsplatser, och reformer så att fler vill utbilda sig till barnmorska och stanna i yrket.

Varje födande kvinna ska vara trygg med en tillgänglig barnmorska, och barnmorskan ska kunna ge kvinnan den tid och uppmärksamhet som hon behöver.

Många drabbas i dag av förlossningsskador som kan medföra livslångt lidande. En noggrann undersökning direkt efter förlossningen är avgörande om man ska upptäcka bristningar. Tyvärr varierar metod och kvalitet på undersökningarna både mellan kliniker och undersökare. Analsfinkterskador (skador på ändtarmens ringmuskel) diagnostiseras hos ungefär 3,5 procent av kvinnor som föder vaginalt. Men enligt en rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, behövs mer forskning om hur dessa skador ska kunna förebyggas och upptäckas.

Det behövs också forskning kring skador på bäckenbotten, skador som är svåra att diagnosticera.

För att minimera risker och skador och för en jämlik och god vård över landet anser vi kristdemokrater att det är nödvändigt med ett nationellt kompetenscentrum och nationella riktlinjer för hur förlossningsskador ska förebyggas, upptäckas och behandlas.

Vi vill också, bland mycket annat, att det ska finnas patienthotell för blivande föräldrar i glesbygd som har långt till förlossningsklinik.

Genom att införa vårdserviceteam i förlossningsvården kan barnmorskor avlastas och få en bättre arbetsmiljö. De ska kunna ägna sig åt sitt kärnuppdrag: att hjälpa en ny människa till världen på ett för mor och barn så tryggt sätt som möjligt.

Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD) Gruppledare landstinget Sörmland Anna Jernemalm (KD) Ledamot landstinget Sörmland Östen Eriksson (KD) Ledamot landstinget Sörmland Caroline Szyber (KD) Riksdagsledamot

Var social, dela med dig!
,