Mycket externa aktiviteter

Många debatter, panelsamtal, seminarium i dagarna. Det är kul och bra. Lämna riksdagens mötesrum och debattera och samtala inte bara med politiker.
I eftermiddag deltar jag på Samhällsbyggnadsdagar

Är bostadsbristen en politisk fråga?
Vems är ansvaret för att hitta en bostad? Det som tidigare var det allmännas ansvar har blivit en egen skyldighet. Finns bostadspolitiken kvar när det saknas ett bostadsdepartement i regeringen och ett bostadsutskott i riksdagen?
Kom på den första av tre programpunkter av Hyresgästföreningen under #sbdagarna2017!
Panelsamtal:
Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen
Stig-Björn Ljunggren, statsvetare
Caroline Szyber (KD), ordförande Riksdags Civilutskott
Sven Renström, VD Olov Lindgren

På fredag talar jag på Stockholms handelskammares Stockholmslunch. Caroline Szyber, ordförande i riksdagens civilutskott (KD), om behovet av bostadspolitiska

På lördag deltar jag i panel på Hem, villa & bostadsrätt på Älvsjömässan.
Hur ska unga ha råd att köpa bostad?
Paneldiskussion med Alf Karlsson, statssekreterare (mp) hos Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister (MP), Lennart Weiss, kommersiell direktör Veidekke, Ingrid Eiken, vd Mäklarsamfundet, Ted Lindqvist, vd Evidensgruppen, Caroline Szyber, bostadspolitisk talesperson (KD) samt Ulrika Blomqvist, vd Bostadsrätterna. Moderator: Anna Bellman.

Många unga vill äga sin bostad, även om myten säger att alla unga vill hyra. Men oavsett boendeform har en hel generation drabbats av svårighet att skaffa sig en bostad. Antingen via lång kö till en hyresrätt, där en nyproducerad är dyr, eller på grund av de kapital- och amorteringskrav som numera ställs på dem som ska köpa sig en bostad.

Går det att avhjälpa denna generationsklyfta, eller får dagens unga finna sig i att de har helt andra förutsättningar att köpa en bostad jämfört med vad deras föräldrar hade?

Var social, dela med dig!