Välfärdssveket

Skrev i veckan ihop med Ebba Busch Thor i SN Sörmlands nyheter Sverige är på många sätt ett bra land att leva och åldras i. Men vi ser nu hur utvecklingen går åt fel håll. Vårdköerna växer. Bristen på äldreboenden ökar. Många har också svårt att få pensionen att räcka till. Det är ett svek mot den generation som byggt vårt land. Så behöver det inte vara. Vi kristdemokrater lovar inte allt till alla, men vi lovar att prioritera välfärdslöftet till våra äldre.

Försämringarna inom vård och omsorg är påtagliga. Antalet personer som inte får vård i tid i enlighet med vårdgarantin blir allt fler. Den senaste månaden, september 2017, uppgick antalet personer som väntat i mer än tre månader på sitt första besök inom specialiserad vård, till 84 440 personer. Det närmar sig en fördubbling jämfört med för tre år sedan, 2014, då antalet personer i kön var 47 400. Dessa långa väntetider drabbar inte minst äldre.

Bristen på äldreboenden är också allvarlig. Förra året fick 5000 äldre, som fått beviljat särskilt äldreboende, vänta i mer än tre månader på ett boende. Med nuvarande byggtakt väntas bristen öka med ytterligare 20 000 platser till 2030. Det är ett svek mot våra äldre.

Kristdemokraterna har en plan för att vända välfärdssveket till ett återupprättat välfärdslöfte. Vi avsätter resurser för fler äldreboenden och vårdplatser, vi återinför kömiljarden för kortade vårdköer och vi avsätter 27,5 miljarder mer de kommande tre åren i vår budget för strukturellt riktiga reformer inom vård och omsorg, jämfört med regeringen. Som äldre ska man kunna lita på välfärden.

Vi behöver även stärka många pensionärers ekonomi och slopa pensionärsskatten. Till skillnad från regeringen vill Kristdemokraterna ta bort skillnaden i beskattning mellan lön och pension redan nu. Vi vill också höja bostadstillägget kraftfullt för att ge stöd åt de med de minsta marginalerna.

Äldres erfarenheter och kompetenser är värdefulla, inte minst på arbetsmarknaden. Därför är det märkligt att regeringen har infört en särskild löneskatt för äldre, som motarbetar äldre som vill stanna kvar på arbetsmarknaden. Den måste bort.

Inget säger så mycket om ett lands värderingar som hur man behandlar sina äldre. Det gäller på arbetsmarknaden, inom äldreomsorgen och hur man hanterar de äldres ekonomi. För detta krävs ett regeringsskifte, så att äldre åter får en röst vid regeringsbordet. Vi vill att Sverige ska vara ett land där man vill och vågar bli gammal.

Ebba Busch Thor (KD)

partiledare

Caroline Szyber (KD)

riksdagsledamot

Var social, dela med dig!