KD vill se ett oberoende medlingsinstitut

Skriver på Bostadspolitik.se om vikten en reformera hyresmarknaden.

Tillåt fri hyressättning vid nyproduktion och inrätta ett oberoende medlingsinstitut. Under nuvarande villkor finns en risk att allt färre vill bygga hyresrätter. Det skriver Caroline Szyber, ordförande i civilutskottet och Kristdemokraternas bostadspolitiska talesperson.

Hyresförhandlingarna präglas av ojämna styrkeförhållanden och svaga förutsättningar att nå överenskommelser. De senaste åren har vi sett utdragna och kollapsade förhandlingar. Med en inflation på 1,7 procent och löneökningar kring 2,5 procent gick Hyresgästföreningen in i 2017 års förhandling med en förväntan på att hyrorna skulle stiga med 0,68 procent. Under 2016, som var ett likartat år, steg de med 0,64 procent. Att äga en fastighet med hyresrätter blir allt mindre attraktivt när utsikterna att gå runt försämras för varje år.

Med en minskande och svårtillgänglig hyresmarknad blir de ljusskygga inslagen för att få tillträde till en hyresrätt fler. Svarta kontrakt med kontantbelopp under bordet ska nu bli olagligt, en gest mot ett symptom men det adresserar inte grundproblemet. Kraven på kreditvärdighet är höga och allt färre kan uppfylla dem trots att hyrans del av inkomsten nu är nere på nivåer motsvarande tidigt 90-tal.

Kristdemokraterna vill inrätta ett oberoende medlingsinstitut dit låsta förhandlingar överlämnas för att en tredje part objektivt ska väga de ingående värdena. Med inspiration från arbetsmarknaden kan ett medlingsinstitut utrustat med offentlig hyresstatistik verka för att förhandlingar kommer ut ur dödlägen. Offentlig hyresstatistik är också ett sätt att stärka hyreskonsumenten så att denne i högre grad vet att kräva sin rätt.

För nyproduktion bör hyressättningen kunna göras fritt. Även när relativt dyra hyresrätter gör entré på hyresmarknaden skapas öppningar för bostäder till hushåll med mindre goda förutsättningar. Nyligen visade undersökningsföretaget Enkätfabriken på uppdrag av Helsingborgshem hur 460 nybyggda lägenheter i Helsingborg möjliggjorde för 883 hushåll att flytta till eller inom Helsingborg. De nybyggda lägenheterna skapade en kedja av flyttar med effekter på bostadsmarknaden i stort.

Hyresrätten är en utmärkt boendeform med hög flexibilitet. Men dagens system utestänger hushåll med små resurser, däribland många hemifrånflyttande unga, nybildade barnfamiljer och nyanlända invandrare. Det är dags för förändring.

Caroline Szyber, ordförande i civilutskottet, Kristdemokraterna

Var social, dela med dig!