Mer flexibilitet i föräldraförsäkringen inte mindre

Skriver Michaela Hollis på SvD om föräldraförsäkringen

En stor majoritet av väljarna vill att föräldrarna själva ska bestämma hur de delar upp föräldradagarna. Att som Socialdemokraterna vilja kvotera hela föräldraförsäkringen är utslag av maktfullkomlighet, skriver Kristdemokraternas Caroline Szyber och Michaela Hollis.

Få frågor visar på en så djup klyfta mellan politiker och väljare som den om kvotering av föräldraförsäkringen. I en färsk Sifo-undersökning säger 8 av 10 väljare nej till kvotering av föräldraförsäkringen. En stor majoritet av väljarna vill alltså att föräldrarna själva ska bestämma hur de delar upp föräldradagarna sinsemellan. Trots detta går de flesta partier i en helt annan riktning. Störst åsiktsskillnad är det mellan Socialdemokraterna och deras egna väljare. 67 procent av de socialdemokratiska väljarna anser att det är föräldrarna som ska bestämma om fördelningen av föräldraförsäkringen. Men Socialdemokraternas toppskikt vill i stället kvotera hela föräldraförsäkringen. Det sätter politisk prestige och maktfullkomlighet framför väljarnas vilja.

Inte nog med att föräldrarna fråntas möjligheten att planera föräldraledigheten utifrån vad som bäst passar den egna familjen. Dessutom attackeras föräldraförsäkringen från flera olika håll. I Försäkringskassans filmer förlöjligas föräldrar genom att jämföra föräldraledigheten med hur mamman roffar åt sig pizzan och fredagsmyset från pappan. Företrädare för Timbro tycker häpnadsväckande nog att föräldrar kan ta ett lån om de vill vara hemma med barnen. Regeringens utredning om hur en ”modern” föräldraförsäkring ska se ut visar att modernt tydligen innebär kortare tid med barnen och minskat utrymme för egna val. Men Socialdemokraterna vill ju faktiskt gå ännu längre. De vill tvångskvotera hela föräldraförsäkringen.

Detta vittnar om en syn på familjen som vi inte kan ställa oss bakom. Familjen är samhällets viktigaste gemenskap. Är det något ett samhälle ska investera i så är det familjen. Många av de samhällsproblem som Sverige i dag drabbas av har koppling till familjernas villkor. Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar mer i Sverige än i andra jämförbara länder. Bris årsrapport från 2017 redogör för att den vanligaste orsaken till att barn kontaktar Bris är psykisk ohälsa, hela 36 procent av kontakterna handlar om detta. Den utvecklingen har skett samtidigt som familjens och föräldrarnas betydelse har försvagats och barnens tid utanför hemmet har ökat från tidig ålder. Barnens välmående har mer och mer lämnats över till förskola och skola. Att lägga förslag som ytterligare beskär föräldrars handlingsutrymme är inte bara märkligt utan oförsvarligt.

I Stockholm har det socialdemokratiska kontrollbehovet fått extrema konsekvenser. Barn som har en föräldraledig förälder hemma med ett yngre syskon har rätt till heltid på förskolan. Ja, du hörde rätt – heltid. Det är mer än vad den genomsnittlige stockholmaren jobbar. Att barn till föräldralediga har möjlighet att gå några timmar i förskola eller hos dagmamma är bra. De 30 timmar som tidigare erbjöds i Stockholms stad var fullt tillräckligt. Men införandet av 40 timmars förskola i veckan för barn till föräldralediga har lett till större barngrupper i förskolan och en alltmer stressad situation för både barnen och förskolepersonalen. Därtill sänder det en signal till föräldrarna att förskolan är en bättre plats för barnen än den egna familjens miljö.

För oss kristdemokrater kommer familjen och dess möjligheter till att göra egna val alltid vara i fokus. Vi säger därför nej till kvotering av föräldraförsäkringen. Vi säger nej till heltid i förskolan för barn till föräldralediga. Vi tar i alla lägen strid mot familjefientliga förslag. Och detta både för barnens, föräldrarnas och samhällets skull.

Caroline Szyber (KD)
riksdagsledamot och familjepolitisk talesperson
Michaela Hollis (KD)
toppkandidat, Stockholms stad

Var social, dela med dig!
,