Förskolan får inte bli bara förvaring av barn

Skriver replik i Aftonbladet om att KD menar att förskolans viktigaste uppgift är att vara en trygg plats. Det blir svårt att klara m stora barngrupper. Som förälder ska man kunna vara trygg med att förskolan ser varje barn.
För att klara av vårt vallöfte satsar vi mer på förskolan.
Vi ökar de riktade statliga anslagen och höjer maxtaxan. Det innebär att de hushåll som har god ekonomi får betala lite mer i avgift. Föräldrar ska kunna vara trygga med förskolan.

REPLIK. På Aftonbladet Debatt anklagar Friskolornas riksförbunds Ulla Hamilton Kristdemokraterna för populism för vårt förslag om att sätta ett tak för småbarnsgrupper om 12 barn.

Vi vet att stora barngrupper inte är bra. Professor Hugo Lagercrantz forskar om barnhjärnans utveckling – och han betonar vikten av små barngrupper för att undvika att barnens omogna hjärnor utsätts för stress. En stress som kan leda till försämrad anknytning men också till koncentrationssvårigheter och försämrad inlärningsförmåga.

I dag går ungefär 70 procent av de minsta barnen i grupper som är större än vad Skolverket rekommenderat. Därför vill vi kristdemokrater skärpa lagen. Inga småbarnsgrupper ska vara större än 12 barn. Att som litet barn få tillhöra en förskolegrupp – som är liten nog för att man ska bli sedd – ska vara en rättighet.

Kristdemokraterna menar att förskolans viktigaste uppgift är att vara en trygg plats. Det blir svårt att klara med alltför stora barngrupper. Som förälder ska man kunna vara trygg med att förskolan ser varje barn.

För att klara av vårt vallöfte satsar vi mer på förskolan. Vi ökar de riktade statliga anslagen och höjer maxtaxan. Det innebär att de hushåll som har god ekonomi får betala lite mer i avgift.

Förskolan får aldrig bli en plats för förvaring av barn. Små barn ska inte behöva konkurrera om uppmärksamhet. Föräldrar ska kunna vara trygga med förskolan. Du ska kunna lita på Sverige.

Var social, dela med dig!