Ensamkommande flyktingbarn välkomna till alla Sveriges kommuner!

Ibland låter det som det kommer väldigt många ensamkommande barn till Sverige. Det är en lögn. Det är många lögner gällande ensamkommande barn och därför tänkte jag också redovisa lite fakta från Migrationsverket. År 2009 kom 2250 stycken, det är inte många. Av dem som kom fick 1 060 barn och ungdomar har fått uppehållstillstånd, (774 av dem på grunden skyddsbehövande). De flesta av barnen kommer från Somalia, Afghanistan och Irak precis som övriga asylsökande. Av dem som kom 2009 var de flesta mellan 16-17 år.