Valutvärdering presenteras

Pressmeddelande Stockholm den 12 februari 2015 Kristdemokraternas valutvärderingsgrupp presenterar rapport Kristdemokraternas valutvärderingsgrupp har genomfört ett arbete för att genomlysa...