Tingsrätterna

Idag är det mycket som händer, dels har vi haft debatt om datalagrindgsdirektivet och dels är det minnesstund för...