Tingsrätterna

Idag är det mycket som händer, dels har vi haft debatt om datalagrindgsdirektivet och dels är det minnesstund för Halabja. Bloggat om detta tidigare.

Sedan var det votering om datalagringsdirektivet men också om utskottsinitativet om domstolar som vi debatterade i förra veckan. Se mitt anförande nedan. Datalagaringsdirektivet vilande förklarades som resultat av voteringen medan några, 2 stycken, i oppositionen röstade fel så nu gick inte utskottsinitiativet igenom gällande tingsrätterna.

Jag uttalade mig också i Smålandstidningen ”Enligt Caroline Szyber (KD) som var en av debattörerna i riksdagen, blev det en del i pajkastning mellan partierna.

-För oss inom alliansen handlade inte debatten om ja eller nej till nedläggning av tingsrätter då det är för tidigt att säga. Domstolsverkets promemoria är ännu ute på remiss. Skulle justitieministern i dag uttala sig om att behålla tingsrätter vore det myndighetsutövning och då skulle antagligen oppositionen KU-anmäla henne för det. Ingen vill lägga ner tingsrätter som fungerar bra och som behövs, säger Caroline Szyber.”

Fru talman! Jag vill redan från början klargöra en sak: Det finns inget färdigt förslag som lämnats till riksdag eller regering. Det föreligger ännu inget politiskt förslag. Så för mig kan debatten i dag inte handla om ja eller nej till nedläggningar. Om jag ska tolka tanken hos några här i dag så verkar oppositionspartierna vilja gå in och styra en myndighet. Man vill alltså säga nej till en rapport som ännu inte lagts fram för regeringen eller riksdagen. Enligt mig är detta ett anmärkningsvärt förhållningssätt. 

Ett rättssamhälle kräver fungerande domstolar. Alla tingsrätter, även de små, är betydelsefulla. Den lokala tingsrätten är en viktig del av rättssamhället och är ett led i att upprätthålla förtroendet för rättsväsendet. Ett levande tingshus påminner invånarna om rättssamhällets närvaro. Det är viktigt med närhet i samband med rättegångar, inte minst för vittnen och nämndemän. 

Kristdemokraternas mål under den förra mandatperioden, med den nya domstolsorganisationen, var att det skulle vara ett livaktigt, kompetent och lokalt förankrat rättsväsen med hög kvalitet. Vi uteslöt då inte en förändring av tingsrättsorganisationen som helhet. En viss specialisering kan vara nödvändig för att möta de krav som samhällsutvecklingen medför. Detta gäller än i dag. Men en förändring får aldrig göras utan hänsyn till ett helhetsperspektiv. 

Därför måste jag vara ärlig. Det här utskottsinitiativet och den här debatten – vad gäller det? Vi har inget att yttra oss om. Tanken med ett utskottsinitiativ är inte att man ska kommentera en rapport som inte är färdig. Det pågår en process. Nu vill man föregå en process, och det gör att processen inte får ro. 
Vad hände med myndigheternas oberoende? Vad hände med lyhörda politiker? Vad hände med att vi i Sverige inte har ministerstyre och därför bör invänta vad remissinstanserna säger? 

Det publiceras rapporter från myndigheter varje dag. Beredningen vid Domstolsverket är inte avslutad. Remisstiden har inte gått ut. Det är en oroande utveckling att man från riksdagens sida går in innan det har blivit politik av rapporterna och försöker styra en myndighet som ligger under regeringen. 

Det är viktigt att värna kvaliteten i den dömande verksamheten. Under de senaste tio åren har vi sett hur ärendetillströmningen till domstolarna har ökat. Vi i Alliansen satsade under den förra mandatperioden – och vi gör det även denna – på domstolarna för att återställa ordningen, så som det ska vara. Socialdemokraterna å sin sida valde under förra mandatperioden i sina skuggbudgeter att dra ned på landets domstolar. Socialdemokraterna, som själva lade ned hälften av Sveriges tingsrätter i början av 2000-talet, har helt plötsligt blivit tingsrätternas största beskyddare. 

Besparingarna som gjordes under förrförra mandatperioden, när Socialdemokraterna regerade, och i skuggbudgetarna under förra mandatperioden gjordes under en tid då antalet inkomna brottmål förväntades öka. Det visar återigen den bristande helhetssyn som finns hos oppositionen. Socialdemokraternas besparingar på domstolar motsvarar 6 000 brottmål per år som inte kan hanteras. 

Som sagts tidigare i dag – jag tycker att det tål att upprepas – är tanken hos de partier som lagt fram utskottsinitiativet alltså att man ska säga till regeringen att avvisa ett förslag från Domstolsverket, ett förslag som Domstolsverket inte ens är klar med. Då har man inte riktigt förstått processen. Detta initiativ är ett perfekt exempel på en myndighetsutövning. 
Jag yrkar bifall till reservationen. 

(Applåder)

Var social, dela med dig!