Hur mår hyresrätten?

Boendet är en fråga som många talar om, speciellt i Stockholm – allt ifrån hyresrättens död och att det är så mycket bättre i utlandet där det inte är 20 års kö till att ingen skulle bo i hyresrätt om marknadshyror infördes. Det finns en hel del att säga om dessa påståenden. Jag kommer under våren här på bloggen ta upp bra saker som gjorts på bostadsmarkanden, ge förslag på vad som bör ändras samt presentera idéer och lösningar som jag tror på.

För att få en modern bostadsmarknad är det viktigt att förändra och utveckla hyresrätten, likaså att öka valfriheten inom hyresrätten. Bostadssystemet behöver utvecklas.

Många föredrar att bo i hyresrätt, över tre miljoner har valt denna bostadsform, eftersom det är ett bra boende med hög servicenivå. Hyresrätterna har homogena utseenden i Sverige. Går man in i en hyresrätt från 1990-talet ser dessa likadant ut, oavsett om man går in i en i Malmö, Stockholm eller Östersund. Man känner igen kaklet, man känner igen badkaret och kranarna, de väggfasta garderoberna och linoleummattan. Vi har idag ett standardiserat boende när det gäller hyresrätter. Det är inte rätt väg att gå för framtiden.

Ett stort problem är att det inte har var attraktivt för byggherrarna att bygga hyresrätter, då det inte är det inte mest vinstgivande alternativet för dem. Oppositionen säger de vill bygga fler hyresrätter men gör inget för att stimulera byggherrar att bygga hyresrätter. ”Jag sökte en bostad och fann ett miljardprogram” är en rubrik som sammanfattar oppositionens så kallad lösning.

Kristdemokratiska bostadsministern Mats Odell har under denna mandatperiod mitt under brinnande lågkonjunkturen inför kreditgarantier för de byggherrar som bygger hyresrätter. Det har gett 2 000 nya lägenheter och har gjort att det idag byggs flera hyresrätter! Å det har de facto byggts fler hyresrätter under denna mandatperiod än under socialdemokraterna.

Det behöver byggas ännu mer, och jag ser gärna att vi i Stockholm fortsätter satsa på olika upplåtelseformer inom bostadsmarknaden. Hyresrätten är en viktig del av bostadsmarkanden och jag ser gärna att vi bygger fler hyresrätter, likaså ser jag fram emot den nya upplåtelse formen ägarlägenheter. Gällande studentbostäder bör det byggas särskilda studentboenden och ungdomslägenheter, i dessa behöver inte heller standarden vara så hög dvs. det räcker med 2 kokplattor i köket istället för 4 stycken, likaså behöver kanske inte hela badrummet ha kakel och klinker, detta för att på så sätt hålla nere byggnadskostnaderna och i förlängningen hålla nere hyreskostnaderna. Titta exempelvis på studentbostäderna i Skrapan en etta för 6000 kr i månaden – vilken student har råd med det?

Odell hade tillsammans med Stockholms politikern Erik Slottern i veckan haft ett möte på KTH om att möjliggöra bygget av upp till 500 studentbostäder på campus. Slutsatsen efter mötet var att det nu handlar det om att undanröja ett antal hinder för att kunna sätta spaden i jorden. Oppositionen ska inte komma och säga att det inte finns vilja.

Även här har vi kommit långt under denna mandatperiod tack vare Odell, han har också sett till att det nu är möjligt att bygga med olika standard och tillval i hyresrätten. Jag hoppas fler byggherrar ser möjligheten i att bygga studentbostäder och hyresrätter.

Jag hoppas även detta blir ett incitament vid underhåll och mindre renoveringar. Idag drar sig många som bor i hyresrätt för att få sin lägenhet underhållen då de är rädda för hyreshöjningar. Möjligheter skall finnas att välja inte enbart mellan olika upplåtelseformer, av olika storlekar, utan också mellan bostäder med varierande standard. Det är nödvändigt att öka hyresgästernas möjlighet och intresse till självförvaltning av fastigheten. Hyresgästens önskemål och synpunkter bör beaktas även vid ombyggnader.

Sammanfattningsvis mår hyresrätten ok, det är en attraktiv boendeform. Jag ser gärna att det byggs fler hyresrätter och hoppas dessa förändringar som har skett har effekt för det framtida byggandet.

Var social, dela med dig!
,