För en fungerande bostadsmarknad

Att det råder bostadsbrist i Sveriges storstäder råder det inget tvivel om. Att det på de flesta större studieorter råder kaos gällande boende vid terminsstart vet vi. Vi i Sverige har byggt hälften så mycket som våra Nordiska grannländer. Mellan åren 2000-2007 byggdes 180 000 stycken bostäder för 9 miljoner människor till skillnad från i Norge där det byggdes 250 000 stycken för hälften så många norrmän. Detta har lett till en bostadsbrist som gör det nästintill omöjligt för unga människor att hitta ett vitt hyreskontrakt där man fått jobb eller studieplats.

Det byggs inte tillräckligt med nya bostäder och det som byggs är oftast bostadsrätter eller dyra hyresrätter. Stockholms bostadsmarknad fungerar allt sämre. Enligt statistik från Stockholms Stads Bostadsförmedling, SSB kan det ta upp emot 30 år att få ett hyreskontrakt.

Stockholms bostadsmarknad har länge varit bristfällig och klarar allt sämre av att ta tillvara på den kraftiga inflyttningen, som årligen ökar. Bostadsköerna växer i takt med detta. Köerna för att få en hyresrätt växer samtidigt som bostadsrättspriserna ökar.

Mats Odell presenterade tidigare idag regeringens bostadspolitiska proposition ”Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler”.

Mats sade på presskonferensen

– Detta är den viktigaste förändringen på bostadsmarknaden på många decennier och ett viktigt steg för att återskapa intresset för att investera i och förvalta hyresrätter.

För att fler ska vilja investera i och förvalta hyresrätter föreslår vi nu tillsammans med bostadsmarknadens parter stabila och rättvisa spelregler mellan privata och kommunala hyresvärdar.  Syftet är tydligt, det gäller att få till stånd en bättre fungerande bostadsmarknad genom att kommunala bostadsbolag och privata hyresvärdar får konkurrera på lika villkor samtidigt som hyressättningen reformeras med bibehållet skydd för hyresgästerna. Propositionen har utarbetats i nära samarbete med parterna på bostadsmarknaden, Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna Sverige och de allmännyttiga bostadsföretagens branschorganisation Sabo.

Jag är glad att det satsas för att få igång bostadsmarkanden och hoppas att bostadsmarknaden kommer att fungera bättre på sikt. Fokus måste vara att vi får fler bostäder och denna satsning är en satsning på hyresrätter och för att det ska byggas fler. Det är precis vad som behövs för att unga ska kunna ta ett jobb eller en utbildningsplats där det idag är ont om bostäder.

Var social, dela med dig!
,