Satsning på morgondagen – satsning på barn och ungdomar

När jag studerade i Lund för några år sedan gav min korridorare, som framgångsrikt satsade en hel del av sitt studiemedel på aktier, mig ett tips: ”Satsa på Polarn & Pyret eller ett annat barnklädesföretag under ett valår, för det satsas ju alltid på barnfamiljerna inför valet”. Det var ett bra tips och stämmer väl om man tittar historiskt (politisk i vart fall, studie av aktiemarknaden lämnar jag till andra). Idag presenterade Alliansen sin andra satsning i budgeten (Våpen), den första till pensionärerna och den andra just till barn- och ungdomssatsning.

Denna satsning, som jag verkligen gillar, är väl genomtänkt och får även en direkt effekt för barn och ungdomar. Den består av tre delar, höjt flerbarnstillägg i barnbidraget, sommarjobbsatsning för skolungdomar och förstärkt satsning på sommarskolor. Det som har uppmärksammats mest i media är höjt flerbarnstillägg, men jag tycker de två andra delarna också förtjänar uppmärksamhet. Det är väldigt viktigt att det satsas på barn och ungdomar, de är morgondagen. 15 000 nya jobb skapas tack vare dessa extra pengar och fler barn och ungdomar ska få chansen att få sommarjobb i kommuner, landsting och ideella föreningar. Den ekonomiska krisen har försvårat situationen för ungdomar på arbetsmarknaden. Möjligheten för skolungdomar att finna en sysselsättning under sommaren riskerar därför att bli begränsad. För egen del är det tack vare alla min sommarjobb och praktiker jag gjorde under årens lopp som gjort att jag fått arbetslivserfarenhet. Ett sommarjobb är dessutom ett första steg för att komma in på arbetsmarknaden. Sommarjobbsatsningen är helt rätt då den erbjuder ungdomar praktisk arbetslivserfarenhet samt möjlighet till referenser och nya kontakter.

När jag studerade i USA var det väldigt vanligt med sommarskola. Alla visste att för de som inte hade godkänt i alla ämnen skulle sommaren tillbringas i skolbänken för att vara redo inför kommande termin. Idén med sommarskolan är att den kan pågå under någon eller några veckors tid. Möjlighet ges till dem som går ut högstadiet att direkt efter skolavslutningen i juni påbörja sommarstudier, så att de som vill söka till gymnasiet hinner få besked om ett eventuellt ändrat betyg. Det har visat sig att intresset för sommarskolor ökar. Många elever ser sommarskolan som en chans till och det är precis vad denna satsning går ut på, extra stöd och hjälp åt dem som behöver det. Sommarskolan handlar inte bara om att få betyg utan att lära sig mer och ta med det till gymnasiet. De som vill läsa upp sina betyg ska få göra det och de som vill jobba ska få chans att göra det.  Alliansregeringen satsar på morgondagen för morgondagen.

Var social, dela med dig!
, ,