Att se Sverige som sitt nya hem

Jag har skrivit om främlingsfientlighet tidigare på bloggen, då gällde det vardagsrasism och att vi alla måste stå upp och våga säga emot. Imorse läste jag artikel i DN om att en ny rapport från SOM-institutet visar att svenskar blivit allt mer positiva till invandrare. Siffrorna visar sitt tydliga språk i förhållande till den förra utredningen från 1993, från 52 % kritiska till 36%. Störst är acceptansen bland storstadsbor, kvinnor och yngre, visar rapporten (som presenteras i sin helhet i juni, ”Nordiskt ljus” (red Holmberg & Weibull).

Sedan 1990-talets början har svenskarnas generella attityd till invandrare blivit allt mer positiv. Aldrig tidigare – inom SOM-undersökningens ram – har svenskarnas attityder till invandrare varit så accepterande som nu.” ”Även viljan att ta emot flyktingar i Sverige har ökat sedan 1990-talets början. År 1992 uppgick andelen som tyckte att det var ett bra förslag att ”ta emot färre flyktingar” till 65 procent, år 2009 har den andelen minskat till 46 procent.” ”

Bland Sverigedemokraternas sympatisörer anser 88 procent att det ”finns för många utlänningar” i Sverige jämfört med 36 procent i befolkningen. Sverigedemokraternas sympatisörer är således dramatiskt mycket mer negativa än alla övriga partiers sympatisörer oavsett om det gäller flyktingpolitik eller acceptans av människor från andra delar av världen.”


Varje dag fattar människor runt om i världen ett ofattbart svårt beslut. Att fly från krig och förtryck, rädsla för att deras barn är i fara, för att de inte får utöva sin religion eller för att det är omöjligt att uttrycka en politisk åsikt. Sverige ska vara öppet för människor som söker efter en möjlighet att skapa en trygghet för sin familj. Jag ser jobb och språk som nycklar till en fungerande integration. Alla som kommer till Sverige ska få en chans att börja jobba direkt. Vi behöver invandring för att klara välfärden. Främlingsfientliga krafter ska inte få stå oemotsagda, och det är bra att fler tar debatten för deras propaganda faller när den kommer ut i granskningens ljus. Sverigedemokraterna går också ned kraftig i den senaste Skops-mätningen.

Missa inte att läsa Kristdemokraternas integrationsrapport som ger svar på flera av myterna som lever kvar än idag. Frågor om integration och invandring är aktuella och intensivt debatterade i dagens Sverige. Samhällsdebatten präglas ofta av påståenden som inte har sitt ursprung i fakta utan snarare i okunskap och skrönor. Överdrifterna är många och återkommande. Det finns en tendens att enkla lösningar lyfts fram som svar på svåra och komplicerade frågor och att i lågkonjunktur och arbetslöshet skylla på invandringen.

Var social, dela med dig!
, ,