Inflytande skapar delaktighet & samhörighet

Det pågår en stor debatt om huruvida ombildning/utförsäljning av hyresrätter är bra eller inte. Jag tycker det är viktigt med flera bostadsalternativ men jag tycker inte det är rätt när hyresvärdar som inte vill stå för stambyten säljer ut. Däremot finns det finns fördelar med ombildningar. Det finns idag hos människor ett stort intresse av att få inflytande över sin boendesituation och kunna investera i sitt eget boende. Ett inflytande skapar delaktighet. En bostadsrättsförening skapar en samhörighet. Inom den måste gemensamma beslut fattas om exempelvis renoveringar, uteplatsen, tvättstugan, hyran m.m. Den enskildes önskemål får stå i centrum. Att fatta beslut om ens närmiljö och kunna påverka situationen för sig och sin familjs välbefinnande är viktigt. Detta skapar en gemenskap, en trygghet, ett ansvarstagande och en god grannsämja. Ett högre ansvar för boendet och närområdet leder också till en stabilitet och en ökad trygghet. Delaktighet skapar trygghet. En utförsäljning av delar av allmännyttan kommer att innebära en möjlighet för folk att själva kunna få inflytande och kunna påverka sin närmiljö.

Den ökade segregationen i Sverige kan komma att bli ett växande bekymmer. Uppdelningen i boendet mellan rika och fattiga, mellan invandrare och svenskar cementerar åtskillnaden än mer och är inte bra. Så här långt har det mest varit utförsäljningar i innerstan men även förorterna bör nu ges denna möjlighet. Det gynnar alla att det finns olika bostadsformer i samma område. Likaså att det här finns människor i alla åldrar, med olika bakgrunder och ursprung. Detta skapar mer levande bostadsområden. En ökad integration kan skapas genom att olika upplåtelseformer blandas. Ett högre ansvar för boendet och närområdet leder också till en stabilitet. I förlängningen skulle det även leda till en minskad segregation. Tryggheten är grunden till ett gott liv.

De som vill bilda bostadsrättsföreningar för att kunna köpa ut sina hyresrätter i förorten skall hjälpas, så att utförsäljningen och övertagandet kan ske smidigt och på bästa möjliga sätt. Att stödja dem som gemensamt gått samma för att ändra ägandeformen av sina lägenheter är en viktig nyckel i vägen till integration. Det gäller att stödja medborgarna i deras val och för utförsäljningen av hyresrätter kan detta underlättas med hjälp av generösare lånevillkor. Den som vill äga sin egen lägenhet, investera i sitt eget boende och sin närmiljö bör ges denna möjlighet, vare sig man bor i innerstan eller i en närförort. Sverige behöver en politik för integration i boendet så att människor med olika bakgrund möts i vardagen. En långsiktig och framåtsträvande bostadspolitik måste bestå av olika valmöjligheter.

Var social, dela med dig!
, ,