Stockholm en cykelstad – billigt, enkelt, snabb

Läser på Eriks Slotterns blogg att det kommer komma fler lånestationer för lånecyklar. Lånecyklarna har verkligen blivit en succé både bland stockholmare och tillfälliga besökare. Ser nästa varje vecka numera turister som cyklar runt i Stockholm. Erik har själv jobbat för att få fler lånestationer i stan men också utanför tullarna, och nu blir det alltså verklighet.

Jag tror inte biltrafik kan ersättas av cykeltrafik men jag tror den kan minskas och tycker det är viktigt att vi ger förutsättningar för att det ska vara enkelt att cykla, lånecyklar är ett bra sådant exempel. Andra goda exempel har jag presenterat tidigare här på bloggen och nu presenterar jag några till.

När nya bostadsområden planeras i städer är det viktigt att det också tas hänsyn till cyklisternas behov genom att cykelbanor planeras från början som allt annat. Det behövs fler cykelbanor. Körbanorna är idag främst bilarnas tillhåll och trottoarerna är till för fotgängare. Cyklister tvingas ofta välja det i den aktuella situationen, det minst dåliga av dessa alternativ. Det är alltså viktigt att stadsplaneringen har med sådant i åtanke när nya områden byggs. Det ska vara lika naturligt att planera in cykelparkeringar i ett området som det är att reservera yta till bilparkeringar.

Varje stad borde även ha en cykelstrategi som bland annat till hur behovet av cykelparkeringar ska uppnås, hur cykelbanor ska byggas ut, snöröjning på cykelbanorna mm.

Det är viktigt vi ser möjligheterna med cyklandet. Cykeln är billigt, enkelt och snabb.
Var social, dela med dig!
,