Alliansen – four more years!

Förutom på denna blogg så har jag under veckan bloggat på politikensgranser.se läs mina inlägg.

Idag är det Alliansdag här i Almedalen (och Socialdemokraternas dag) och i sanna Alliansanda gör jag därför en sammanfattning av Allianskollega Jan Björklunds tal i Almedalen i tisdags. Jan Björklunds tal fick många applåder och talet i skriftligform är riktigt bra, dock levererade inte Björklund helt live, kanske svårt efter revy Reinfeldt.

Afghanistan var ett ämne som Björklund också talade om och hur viktig vår insats är där för demokrati och stabilitet i hela världen. Han talade också om utbildning och knöt ihop det snyggt – alla ska få gå i skolan såväl i Sverige som barnen i Afghanistan.

Han gav också Mona och de Rödgröna en känga

”Krisen lider mot sitt slut men det är tack vare god ekonomisk politik. Mona Sahlin och de Rödgröna å sin sida ville köpa Saab och Volvo, det har varit mycket fram och tillbaka men senaste den 2 november 2008 sa de detta.” Björklund själv sa att nu ska vi lyfta blicken bortom krisen och lyfte då arbete ”Människor ska inte leva på bidrag utan bidra” samt det positiva med globaliseringen.

Jag kan bara hålla med om att globalisering är något positivt. Sverige är ett litet beroende land i en snabbt föränderlig värld. De kulturella, politiska, ekonomiska och andra förändringsprocesser som brukar kallas globalisering påverkar Sverige, vare sig vi vill det eller inte. Men om vi agerar på rätt sätt så är globaliseringen en positiv kraft. Globaliseringen ger oss flera möjligheter att öppna upp för mänskliga rättigheter, frihet, yttrandefrihet, spridning av demokrati och rättssamhällets principer. Vi får inte glömma att globaliseringen, och i synnerhet internationell handel,har varit den enskilt viktigaste komponenten bakom den svenska ekonomiska tillväxten under de senaste 150 åren. Globaliseringen har ytterligare en viktig dimension. Att vi med den globala informationen och beslutskraften har fått verktyg för att möta nationsgränsöverskridande problem, såsom klimatfrågan och övriga miljöfrågor. Här blir de global-regionala beslutsorganen som EU med fler oundgängliga politiska verktyg.

Under Alliansensdagen idag presenterade Alliansen ett utbildningspaket på 9,2 miljarder, det innebär satsningar inom utbildningssektorn, som ger fler lärlingsplatser, ett belöningssystem för lärare, ökat antal platser på komvux och bonus till skolor i särskilt utsatta områden.

Annars har Alliansen talat sociala medier, haft torgmöte med alla partiledare och som vanligt väldigt väldigt kul ihop!

Var social, dela med dig!
, , , ,