Almedalens första tal – Reinfeldt: Alliansen stödjer ungdomarna

Statsministern Fredrik Reinfeldt höll ett bra tal i Almedalen, det var rakt, det var lite småkul, det innehöll nyheter – kort och gott han levererade. Hans rakhet var bra och han var tydlig att Alliansen ser och lyssnar på ungdomarna.

”Jag har suttit ner med mycket ungdomar. Det är killarna som har problem, de är skoltrötta. Skolan är för teoretiskt och då kommer de praktiska individerna inte till sin rätt.”

”Ungdomarna har problem med självkänslan, jag mötte en tjej som sa ” jag bestämde mig för att det inte fanns några jobb.”


Den ekonomiska krisen har försvårat situationen för ungdomar på arbetsmarknaden. Vi i Alliansen har satsat för att unga ska kunna ta klivet in i arbetslivet. Många ungdomar har tack vare den halverade arbetsgivaravgiften för unga kunnat få in en fot på arbetsmarknaden, som vi vet kommer vara ett minne blått (sic!) om vänsteroppositionen vinner. Jobbskatteavdraget tillsammans med sänkta arbetsgivaravgifter har betytt fler jobb för unga.

Det går inte säga att ungdomar inte vill, att de inte försöker utan det behövs konkreta förslag för att initiera en process som går åt rätt håll. Val handlar om hur man vill att framtiden ska se ut och därför hoppas jag alla förstagångsväljare verkligen höjer sina röster nu och sedan går och röstar i valet för det är unga. Jag tycker det är för lite diskussion om morgondagen – de unga. Bra av alla Allianspartiernas ungdomsordföranden på Brännpunkt:

”En arbetslinje för studenter är ett rimligt vallöfte från alliansen. Givetvis ska heltidsstudier få lov att vara heltid men samtidigt ska man uppmuntra till kontakt med arbetsmarknaden under tiden man studerar. Sänkt skatt på små inkomster och ett slopat fribelopp skulle vara en tydlig signal att studenter är de som ska bygga vår framtid och att det är prioriterat.”

Kristdemokraterna har i regeringen genomfört en höjning av studiemedlet och medverkat till att fribeloppet för studenter kommer att höjas från och med 2011. På rikstinget i helgen diskuterades bland annat partistyrelsens proposition Politikens gränser. Höjt fribelopp i all ära en bra början en jag vill det slopas. Enligt mig är ett fribelopp ett politiskt beslut som påverkar helt fel och där politiken överskrider sin gräns. Det är viktigt att studenter i större utsträckning kan tillämpa sina kunskaper praktiskt och skaffa sig arbetslivserfarenhet. Att studenter lär sig att det inte går att jobba hur mycket man vill är inte bra. Det handlar om en valfrihet, vissa vill både studera och jobba, och det straffar sig idag. Jag vet hur många studenter som helst som sitter och räkna för att inte överskrida maxbeloppet som är satt av CSN.

Det är väldigt viktigt det sker satsning på ungdomar. Vi måste ha ett framåtsyftande tänkande. Uteblir detta uteblir jobben, och en hel ungdomsgeneration kommer att cementeras i utanförskap. Genom nystartsjobb och förändrade turordningsregler i arbetsrätten kan nya arbeten skapas.

”Att fördubbla arbetsgivaravgiften för alla under 26 år undergräver ungas position på jobbmarknaden. Det kommer innebära att en student som vill jobba extra och tjäna 4500 kronor i månaden kommer att kosta 8590 kronor extra varje år. Eftersom unga saknar arbetslivserfarenhet innebär den lägre skatten mycket för anställningsbarheten.”


Jag tar ungdomarnas åsikter på allvar och kommer att prioriterar ungdomsarbetslösheten inför valet 2010. För jag vet att valutgången antingen leder till en framgångsrik politik för att bekämpa ungdomsarbetslösheten eller om Alliansen förlorar leder till en ungdomsgeneration som kommer få det väldigt svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Var social, dela med dig!
, , , ,