Årets initiativ – Finansiell koalition mot barnpornografi

En av de saker jag är extra stolt över att Kristdemokraterna gått i bräsen för är det finansiell koalition mot barnpornografi. Målet är att försvåra för kriminella grupper som använder de etablerade betalsystemen för att ta emot pengar för barnpornografi. Bakgrunden är den finanskoalition mot barnpornografi som offentliggjordes 2008.  Mats Odell tillsammans med Fredik Sauter, vd på Skandiabanken, tog 3 november 2008 initiativ till en svensk finansiell koalition mot barnsexhandel.

UNICEF uppskattar att över 2 miljoner barn utsätts för sexuella övergrepp i kommersiella syften varje år. Enligt FN har barnsexhandeln utvecklats till den mest lönsamma kriminella verksamheten efter vapen- och narkotikahandel.

Ecpat tillsammans med Mats Odell har tagit ett svensk initiativ. Detta behövs även på europeisk nivå, räcker inte med att ett land gör detta. EU-länderna måste enas om insatser för att stoppa kommersiellt sexuellt utnyttjande av barn. Ett första steg är att bilda finansiella koalitioner i alla medlemsländer för att se till att betalningssystemen inte kan användas för att köpa barnpornografi på Internet. Att strypa det kommersiella flödet till länder där barnporr produceras är ett effektivt sätt där det civila samhället kan hjälpa till att stoppa den illegala verksamheten och förhindra övergrepp.

Koalitionens främsta uppgift är att utveckla och samordna åtgärder för att försvåra och hindra handeln med barnpornografi. Bankerna ska ha ett nära samarbete med framförallt Rikskriminalpolisen, men också med andra relevanta organisationer och företag såsom ECPAT Sverige; en ideell organisation som arbetar mot kommersiell sexuell exploatering av barn. Bankerna samarbetar sedan tidigare med kortföretagen VISA och MasterCard för att hindra att kriminella företag kan ta emot kortbetalningar. Genom koalitionen tar bankerna ytterligare ett steg för att motverka att betalningssystemet används för kriminell verksamhet.

Var social, dela med dig!
, ,