Boultbee måste ta sitt ansvar

I valrörelsen hade vi en valstuga utanför Fältöversten på Karlaplan. Vi såg hur långt tid det tog att reparera en rulltrappa och det var många butiksinnehavare som också kom och berättade om hyreshöjningarna. Det har sedan dess såväl uppkommit en debatt samt att jag sett att det inte skett så mycket renoveringar i Fältöversten, samma reparationer som hölls på med under valrörelse sker ännu. Som jurist är jag också kritisk till hur kontraktet inte innehåller tydliga föreskrifter om upprustning mm.

Jag skrev insändare till Mitt i Östermalm

Affären mellan Stockholms stad och Boultbee, där bland annat Fältöversten ingick, ter sig alltmer märklig. Tydliga löften från Boultbees sida om att utveckla de förortscentrum och gallerior som de köpte infrias inte och de stod heller inte inskrivna  kontraktet. Boultbee hävdar att de betalar så mycket att kommunen nu måste vara med och rusta upp och lägga pengar på investeringar. Så här kan det inte fortsätta. Som köpare har man självklart ett ansvar att uppfylla de krav som ställs vid köpetillfället. Uppenbarligen misslyckas Boultbee med det nu. Boultbee har chockhöjt hyrorna och många hyresgäster har tvingats flytta. Kommunerna har också misslyckats genom att man inte skriva in de explicita krav som man hade i kontraktet. Detta måste man förstås dra lärdom av inför framtiden. Återtagande om utvecklingen och upprustning måste skrivas in i avtalen. Men nu måste det också till en snabb lösning för Fältöversten ska fortsätta vara en trivsam galleria och en väl fungerande fastigheten för samtliga hyresgäster. Boultbee måste ta sitt ansvar.

Update:

Idag skrver SvD om Boultbee och att de tömmer galleriorna pengar. Ingen rolig läsning.

Var social, dela med dig!