Ge böter för istappar

I helgen skriver jag om problemet med istappar som finns över hela Stockholm och att jag tycker att vi bör gå på norskmodell och inte enbart hänvisa till fara med en lapp.

De senaste veckorna har det fallit mycket snö på taken i Stockholm. En del av denna snö har sedan blivit is som därefter fallit ner på promenerande stockholmare. Särskilt stora bekymmer blev det när tövädret slog till för några dagar sedan. Men vems är då ansvaret för att förebygga dessa olyckor och vad kan göras för att minimera riskerna? Ja, ansvaret är förstås fastighetsägarnas. Problemet idag är att det inte finns några sanktioner mot fastighetsägare som missköter sig så länge det inte inträffar en olycka.

För att förebygga olyckor borde vi därför införa en modell liknande den i Oslo, där blir fastighetsägarna bötfällda om det upptäcks att de har istappar eller andra farliga rasrisker. I Oslo görs kontrollerna av parkeringsvakter som alltså får ytterligare ett uppdrag. I kombination med istappstelefon kan en sådan lösning få en mycket positiv effekt och öka pressen på fastighetsägarna att ta sitt ansvar hela vägen.

Var social, dela med dig!