Kommun- och landstingspolitiska dagarna

Jag är på kommun- och landstingspolitiska dagarna i Norrköping. Det är många frågor som avhandlas på dessa dagar. media låter det som partiledarfrågan står i fokus men det är långt ifrån sanningen. Det är nämligen så att presidiefrågan inklusive partiledarfrågan inte berörs under dessa dagar utan nu pågår en nominerinsprocess sedan har vi en nomineringsgrupp som sitter och ser över hela partistyrelsen och ser på helheten utifrån nomineringar mm. Dessa presenterar sitt förslag senare i vår och sedan ska distrikten ta beslut först på rikstinget i sommar. Mats Odell har nu sagt att om han får tillräckligt starkt stöd finns intresse.

Det är dock intressant att höra hur vi som parti beskrivs utifrån. Många har sagt att artikeln i dagens Fokus var intressant , den speglar att vi har fler falanger än vad vi själv trott men det är en bra analys.

Den här grupperingen sätter också stort hopp till ett antal unga riksdagsledamöter, som nya talespersonen i rättsfrågor Caroline Szyber. Hon betonar visserligen ett högt bistånd, men talar i rättsfrågor om högre straff och mer brottsofferperspektiv.

Ja vi som parti tycker straffet ska spegla hur mycket skada ett brott inneburit för ett brottsoffer. Därför är vi för exempelvis straffhöjningar för mord och nu sedan några dagar ligger förslag för sexköp. Kanske att jag varit tydligare och talat mer klarspråk än tidigare ledamöter men jag är tydlig att vi som parti fortsatt måste se hela kedjan för en lyckad rättspolitik; vikten av det brottsförebyggande arbete, straff som ska spegla brottets allvar – där brott mot människor och liv bör ses som allvarliga och därmed motivera straffhöjningar såsom för sexköp sedan får vi inte lämna den etiska grunden i vår rättspolitken nämligen att alla ska ha rätt till en andra chans. Staffen behövs för att brottsoffret ska få upprättelse men ger också den som begått brott en möjlighet att komma igen och de ska de få stöd i.

Sjukförsäkringsfrågan och ändringar i denna har varit uppe för diskussion liksom Kristdemokraternas framtidsstrategigruppsarbete där de bland talade om utveckling av vårdnadsbidraget. Delar av detta belyste Göran Hägglund i sitt tal sedan ”lanserade” han ett nytt begrepp på Brännpunkt samt i talet: relationslinjen. Om vårdnadsbidraget sa Göran ”Vi måste utveckla vår familjepolitik. Å på det har jag fått en del feedback el som det hette när jag var liten ”skäll”.” Jag tyckte det var bra med Görans bild ”att politik handlar om att vilja, politik handlar om att välja”. Det var bitvis ett roligt tal, ”vi inte kan kommentera tredje partsuppgifter” och så redogjordes för de Rödgrönas tv-tablå. Bitvis kommunfokus i talet men så är det kommundagarna också. Ett problem jag möts av dessa dagar är politiker som säger, ”jag kan inte göra något i min roll som politiker för det där är en kommunalfråga och jag är landstingspolitiker” som om en väljare vet skillnanden mellan de olika nivåerna och vet vilken nivå olika saker avhandlas på – nej. Det är inte ett svar en väljare bör godkänna.

Update:

Mats säger nu att han ej kandidaterar mot Hägglund. Läs mer i Kristdemokraten.

Var social, dela med dig!
,