Svenska pengar göder diktaturens Burma

Idag skriver jag om situationen i Burma i Dagens industi. Tyvärr finns den ej på webb men se nedan artikeln. Sedan gjorde Di.se en uppföljningsartikel efter att de talat med SEB och hur de ser på den framförda kritiken, läs här.

Svenska pengar göder diktaturens Burma

Efter höstens riggade val i Burma så har landet ännu en gång hamnat i medieskugga. Visserligen frigavs oppositionsledaren Aung San Suu Kyi strax efter valet men i övrigt ses inga större förändringar i militärregimens förtryck av det burmesiska folket. En orsak till detta kan vara att rent ekonomiskt så har juntan det väl förspänt. Genom utländska företags investeringar i landet fortsätter pengarna att rulla in till de burmesiska generalerna.

Vad få vet är att en del av dessa pengar faktiskt kommer från svenska fickor. Flera svenska aktiefonder investerar nämligen i den franska energijätten Total som sedan flera år tillbaka utvinner olja och gas i Burma och därmed direkt bidrar till att göda militärdiktaturen. Men det slutar inte där. Flera människorättsorganisationer har också visat att Total använt sig av burmesisk tvångsarbetskraft och nyttjat den burmesiska militärens resurser för att skydda sina anläggningar.  

Frågan är egentligen inte ny. Redan för fyra år sedan uppmärksammades att aktiefonder som till exempel Handelsbankens Europafond och SEB Aktiesparfond ägde andelar i det franska företaget. Då hävdade bland andra SEB:s fondchef att banken hade nolltolerans vad gällde kränkningar av mänskliga rättigheter och de noga följde utvecklingen i Burma och om nya uppgifter skulle komma fram som stred mot deras etiska policy så skulle banken att sälja sitt innehav i Total. 

Nu har fyra år gått. Nyligen kom återigen rapporter från bland andra människorätts-organisationen Earthrights International som visar att tvångsarbete i direkt anslutning till Totals anläggningar fortsätter att förekomma. I vissa fall har Total i efterhand betalat arbetskraften för att skyla över brottet. Vad har då de svenska storbankerna gjort som svar på dessa rapporter om övergrepp? Svaret är: Ingenting. Fonder som exempelvis SEB Aktiesparfond har fortsatt innehav i det franska bolaget. Extra allvarligt är att även bankernas så kallade etiska fonder investerar i Total. Här återfinns exempelvis SEB Etiska Globalfond som marknadsförs som en fond som följa vissa etiska aspekter vid placeringsverksamheten. Uppenbarligen inbegriper inte ”vissa etiska aspekter” sådant som tvångsarbetskraft och finansiering av förtryckande regimer.

Tyvärr är inte banker som SEB och Handelbanken ensamma om att indirekt stödja den burmesiska förtyckarregimen. Även alla vi pensionssparare är med och betalar då även Första AP-fonden har ett innehav i det franska företaget Total. För att bryta utvecklingen måste såväl AP- fonden som de svenska storbankerna ta sitt etiska och demokratiska ansvar gentemot Burmas folk och omedelbart sälja av sitt innehav i det franska förtryckarföretaget Total. Vi kan inte fortsätta att låta svenska fondpengar rulla in i den burmesiska förtyckarstaten.

Caroline Szyber (Kd), riksdagsledamot

Uppdatering:

Situationen allt svårare i Burma.

Var social, dela med dig!