Våldsbejakande extremism

Idag var det debatt om i riksdagen om våldsbejakande extremism i riksdagen. Det var bitvis hårda ord men det stora hela en relativt lugn debatt. Sverigedemokraterna försöker köra samma linje som i gårdagens DN-debatt, det är en minst sagt uppmjukad ton mot vad Sverigdemokraterna brukar ha, men fokus var ändock i denna debatt från dem det islamistiska hotet.

Det som jag tänkte på under debatten och belyste i mitt sista inlägg var just att Sverigdemokraterna inte har några lösningar och att deras problemformulering gällande terrorism haltar i förhållande till deras övriga politik. SÄPO-studien om våldsbejakande islamistisk terrorism från i höstas visar att de flesta individerna radikaliserats i Sverige, vilket innebär att förändringar i svensk invandringspolitik skulle ha liten bäring på problemet. Detta ser vi också i Danmark där en restriktiv invandringspolitik och en offentlig debatt som gränsar till rasism inte minskat hotbilden mot Danmark, snarare tvärtom. Sverigedemokraterna har inga bra lösningar på terrorismbekämpning utan istället försvårar de och utökar problemen genom att förstärka motsättningar mellan samhällsgrupper och legitimera främlingsfientlighet.

Jag skriver debattartikel på Svt-debatt

Sverigedemokraterna slår in öppna dörrar med sina påståenden om att kartläggningar måste göras och att ingen tar debatten eller vill se problemen. Säpo har under en lång tid kartlagt och arbetat aktivt med att stoppa våldsamma extremistiska rörelser. En av Sverigedemokraternas så kallade lösningar är att konsekvent rösta emot alla gränsöverskridande samarbeten inom EU och FN, även gällande brotts- och terroristbekämpning. Hur Säpo:s möjlighet att stoppa terrorattentatet i december skulle ha ökat utan internationellt samarbete får vi inget svar på.

Här kan ni titta på första delen av mitt anförande

Här hänvisas till mitt tal och här finns delar av mitt tal redovisat samt här. Jag var med i tv4 Nyheter och på Rapport.

Sedan verkar Heidi Avellan ha något emot mig och jag kan fråga mig om hon ens såg hela debatten för hon är den enda som rackar ner på hela min prestation i kammaren.

Var social, dela med dig!