Manifestation för demokrati i Egypten

Igår talade jag på manifestation på Sergelstorg för att visa solidaritet i den demokratikamp som nu pågår i Egypten.
Det egyptiska folket fortsätter sina fredliga protester mot förtryckarregimen, trots president Hosny Mubaraks olika försök att skapa våld och kaos. De våldshandlingar som enligt källor på plats är sponsrade av regimen har hittills krävt minst 400 människors liv och 1500 sårade.

Diktatorn Mubarak försöker nu driva armén till att tysta protesterna men ännu har de inte lyckats. Det finns inga tecken som tyder på att Mubarak omgående kommer att lämna sin post som landets President. Folket i Egypten är bestämda och tydliga; en tid präglad av diktatur är över. Det som händer i Egypten är något som påverkar oss alla. Vi har en moralisk skyldighet att stå upp för det egyptiska folket.

Mitt tal:

Det är sällan svenska medier skriver detaljerat om utrikespolitik men Egypten har stått i stort fokus i media den senaste veckan – detta är mycket bra. Frihetskampen började i Tunisien och har spridit sig som en löpeld till Sudan, Jemen och Egypten. Förhoppningsvis är det här bara början på befrielsen bort från maktfullkomlighet och korrupta diktaturer.

Inom det många länder finns nu en strävan efter demokratisk struktur inte efter påtryckningar utifrån och främst inifrån. Dessa ansträngningar måste uppmuntras och få starkt stöd från omvärlden. Sverige ska inte ställa sig neutral i kampen för demokrati, det öppna samhället och mänskliga rättigheter.

Det är viktigt att vi hjälper folket i Egypten nu i deras frihetskamp och ser till att de få leva sina liv i frihet. Frihet från korruption och frihet från fattigdom. Västvärlden får inte vända frihetskämpar ryggen och låta diktaturer använda militären för att slå ned människors drömmar om frihet och demokrati.

Kristdemokraterna vill att svensk utrikespolitik verkar för att utveckla demokratin över hela världen.

Det som är viktigt att EU framgent enas och talar med en stark gemensam röst. Det är också viktigt att EU och Sverige tydligt markerar att agerande såsom de egyptiska myndigheternas nedslängande av ner Internet i en omfattning under helgen aldrig är acceptabel. Likaså måste attacker på journaliser tydligt fördömas.

Det är också viktigt att stöd ges i processen att genomföra fria och rättvisa val och att internationella obsveratörer finns på plats när val genomförs. Sverige och EU ska inte ställa sig neutral i kampen för demokrati, det öppna samhället och mänskliga rättigheter. Jag ser det som en självklarhet att strävan efter demokrati ska uppmuntras och stöd ges från omvärlden. Vi måste tydligt fördöma våldet mot frihetskämparna i Egypten.

Vi ska visa solidaritet.

—————————————————————————————————————

Det är nu viktigt vi talar om gemensamma värderingar. Det är viktigt att kampen mot de militanta och extrema grupperna föras. Dessa grupper missbrukar kultur och religion och gömmer sig bakom religioners fundamentalistiska ideologier för att vinna politisk makt. Nu låter det ibland som det bara finns två partier att välja mellan därför är det viktigt att det finns stabilitet i landet fram till fria och rättvisa val, på så sätt kan fler partier hinna organisera sig och delta i valet.

Läs det jag tidigare bloggat om gällande Egypten

Update:

11 februari går till historien som dagen Mubarak avgick, ett steg mot demokrati. Mubaraks avgång är en seger för demokrati, folkets demostrationer har gett resultat. Otroligt härliga bilder på tv – skulle gärna uppleva detta själv – blir nästan lite tårögd. Arabvärldens motsvarighet till Berlinmurens fall.

Var social, dela med dig!