Nordafrika börjar känna smaken av demokratins sötma – Egyptens demokratikamp

Det har skrivits ovanligt mycket i media om Egypten och utvecklingen där. Väldigt positivit med så bra och deltaljerad rapportering. Det är allvarligt att egyptiska staten under förra helgen stängde ner delar av internet och nu de senaste dagarna att flera journalister attackerats och råkat illa ut.

Frihetskampen började i Tunisien och har spridit sig som en löpeld till Sudan, Jemen och Egypten. Förhoppningsvis är det här bara början på befrielsen bort från maktfullkomlighet och korrupta diktaturer. Folkupproret har startat på grund av fattigdom och hög arbetslöshet. De muslimska länderna i Nordafrika och Mellanöstern behöver vårt stöd för att införliva förväntningarna som nu finns på frihet, demokrati och mänskliga rättigheter såsom skydd av minoriteter.

Öppna samhällen med respekt för mänskliga rättigheter och demokrati måste få skapas i regionen. Folkmassorna som protesterar har trotsat diktaturen i Egypten och andra länder i Nordafrika för att de vill ha förändring, de vill ha demokrati och frihet.m’äns

Det är viktigt att lyssna på de demokratiska rösterna som vill reformera och demokratisera. Framtiden och utvecklingen finns först då man kan leva upp till en demokrati baserad på mänskliga fri och rättigheter, religionsfrihet, yttrandefrihet och rätten att bilda politiska partier och på ett demokratisk sätt ha allmänna val där folket får välja regering.

Idag skriver min riksdagskollega Robert Halef och jag på Europaportalen om situationen i Egypten och grannländerna.

Det som händer idag i Egypten och de andra länderna i regionen är svårt att sia om, det råder stor nervositet i hela området. Om inte de demokratiska krafterna vinner så kan utvecklingen bli den värsta på länge och vi kommer istället att få se slutna länder som avskärmar sig från omvärlden och som fortsätter diskriminerar kvinnor, förtrycka minoriteter och andra trosinriktningar. Detta skulle för lång tid framöver hämma utvecklingen och ta död på mångas framtidsdrömmar om yttrandefrihet och religionsfrihet.

Sverige och EU ska inte ställa sig neutral i kampen för demokrati, det öppna samhället och mänskliga rättigheter. Stabilitet fram till fria och rättvisa val är nödvändig, på så sätt kan fler partier hinna organisera sig och delta i valet.

Jag talar på solidaritetsmanifestation för det egyptiska folket på söndag kl 18, kom å lyssna på Sergelstorg, mer info här.

Var social, dela med dig!