Avskaffa värnskatten innan 2014

Jag tillsammans med många andra kristdemokrater har lagt en motion om att avskaffa värnskatten. Vi är många  anser att det är fel att inte ta bort en skatt som från början bara skulle vara temporär.

Idag skriver fem av oss i Kristdemokraten

Värnskatten infördes av den socialdemokratiska regeringen 1995 under förespegling att den var tillfällig och skulle tas bort när ekonomin efter 90-talskrisen vände. Det hade varit klädsamt om regeringen Persson avskaffat den redan efter några år, inte minst på grund av att skatten bryter mot den partiöverskridande skatteomläggningen 1990-91, där man gemensamt slog fast att ingen ska behöva betala mer än halva sin inkomst­ökning i skatt.

Den senaste tiden har det höjts flera röster för att värnskatten ska avskaffas. Moderata kommunalråd har krävt det, i enlighet med flera moderata stämmobeslut. Flera tunga centerpartister har föreslagit att hela den statliga inkomstskatten sänks med fem procentenheter, en större sänkning för bredare grupper alltså. Folkpartiet har under senare år varit den tydligaste förespråkaren inom Alliansen för avskaffad värnskatt. I år har en motion med 26 undertecknare lämnats in till Kristdemokraternas riksting. Och Kristdemokraterna har alltid föreslagit avskaffad värnskatt i sina skattepolitiska motioner i riksdagen innan man kom in i regeringen, men inte efter att man fått reell makt att genomföra sin politik.

Det går därför inte att med någon rimlig logik påstå att Alliansen inte skulle vilja avskaffa värnskatten och ha ambitionen att varje inkomsttagare ska få behålla minst hälften av en löneökning.

Så varför har det ännu inte skett? Svaret står dessvärre att finna i en populism som bär den politiska feghetens förtecken. I ett Sverige där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter finns det inget skäl att behålla en skatt som bygger på en statisk bild av inkomstfördelningen. Då handlar det om vad som är rätt och riktigt.

Nedan motion vi lagt:

Avskaffa värnskatten innan 2014

Den övre skiktgränsen i den statliga inkomstskatten, den så kallade värnskatten, drar endast in 3 promille av skatteintäkterna. Dessutom kan den vara en ren förlustaffär för staten. Utan den skulle skatteintäkterna kunna öka genom att fler utbildar sig eller jobbar mer, när marginaleffekterna blir mindre. Att Sverige har Europas högsta marginalskatt kan inte vara optimalt. Och inget för alliansen att vara stolt över. Motionärerna menar att värnskatten ska avskaffas under innevarande mandatperiod.

För inkomståret 2011 finns två skiktgränser i den statliga inkomstskatten. Den nedre skiktgränsen är 383 000 kronor. På inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med 20 procent. Den övre skiktgränsen är 548 300 kronor. På inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med ytterligare 5 procent (den så kallade värnskatten) det vill säga sammanlagt 25 procent.

Utöver statlig inkomstskatt betalar man förstås även kommunalskatt, i snitt ca 31,5 procent. Det ger en marginalskatt på 56,5 procent på den sist intjänade hundralappen. En ren straffskatt på högre utbildning. Värnskatten måste bort. Annars riskerar Sverige att tappa kompetent arbetskraft.

Värnskatten infördes av den socialdemokratiska regeringen 1995 under förespegling att den var tillfällig och skulle tas bort när ekonomin efter 90-talskrisen vände. Det hade varit klädsamt om regeringen Persson avskaffat den redan efter några år, inte minst på grund av att skatten bryter mot den partiöverskridande skatteomläggningen 1990-91, där man gemensamt slog fast att ingen ska behöva betala mer än halva sin inkomstökning i skatt.

Nu är det inte så att Kristdemokraterna är för värnskatten. Inte Moderaterna, Folkpartiet eller Centerpartiet heller. Dessvärre har frågan om värnskattens avskaffande aldrig blivit mer än korridorsnack på regeringskansliet.

Den här motionen är en uppmaning att gå från idé till handling. En uppmaning till Kristdemokraterna och övriga alliansregeringen att sätta ned foten.

Med anledning av ovan anförda yrkar undertecknade att Kristdemokraternas Riksting beslutar att Kristdemokraterna verkar för att avskaffa den övre skiktgränsen i den statliga inkomstskatten under innevarande mandatperiod.

Var social, dela med dig!
,