Media från förra veckan!

Det har blivit lite mer media för min del igen, förutom som jag redovisat här artiklar om bland annat värnskatten, civilkurage, sociala medier mm så blev jag intervjuad i Expressen.

Skrivit i Norran om tillsättning av domare tillsammans med mina Allianskollegorna. Del av artikel nedan:

I en rättsstat som Sverige är uppdraget att vara domare centralt. Domstolarna är en garant för medborgarnas grundlagsfästa rättigheter och sörjer för att rättsstatens principer upprätthålls också i motvind. Utan effektiva domstolar, med de bästa självständiga juristerna, balanserar rättsstaten på slak lina.

Riksdagen har på regeringens förslag nyligen ytterligare förstärkt domstolsväsendet roll i demokratin. I domstolar uppträder även åklagare och försvarsadvokater, och om de är kunnigare är rättens ordförande, det vill säga domaren, blir det problem eftersom det är just domarna som ska vara skickligast och bäst på att tillämpa våra lagar.

Jag har också skrivit i Hemmets vän. Del av artikel:

Svenskar i allmänhet är vare sig främlingsfientliga eller rasister. Däremot tycker de flesta att alla som kan, ska vara med och jobba för den gemensamma välfärden. Det måste vara möjligt att hitta sätt att matcha människors behov av delaktighet i samhällsbyggandet och samhällets behov av insatser. Får du bidrag ska du också få möjlighet att bidra efter förmåga. Detta kan till exempel ske i samverkan med den ideella sektorn, men även i högre grad tillsammans med det lokala näringslivet och dess nätverk. Även vi som redan bor i Sverige och i de flesta fall också är födda här har inte bara rättigheter utan också en och annan skyldighet. Vi förutsätts till exempel att så långt som möjligt kunna försörja oss själva och att betala in skattepengar för att gemensamt finansiera viktiga trygghetssystem och välfärd. Detta måste förstås också gälla för invandrare som söker sig hit. De har samma rättigheter som vi, men ska då självklart också ha samma skyldigheter.

Var social, dela med dig!
, ,