En förbättrad sjukförsäkring

Idag var det demostration, Påskupproret, som fokuserade socialförsäkringsreformen. Det är svårt att vid stora reformer att få dem att fungera bra direkt. Man ska inte skylla ifrån sig men barnsjukdomar finns nästan alltid. När det gällande sjukförsäkringsreformen innebar den förändringar som  behövdes göras. Såhär i efterhand kan vi säga att det blev inte helt bra från början och för några veckor sedan fick Kristdemokraterna gehör för våra förslag till förbättringar av sjukförsäkringen.  De stora förändringar i sjukförsäkringssystemet som Alliansen genomfört har gjort att fler människor idag får hjälp att komma tillbaka tidigare till sitt jobb. Men förändringarna har inte varit bra för alla. Människor har kommit i kläm och drabbats hårt när de inte fått det stöd de har rätt till. Det kan vi inte acceptera, därför är vi glada att vi har fått med övriga Alliansen på förbättringar av sjukförsäkringen.

Förbättringarna innebär att fler omfattas av undantagen så att de som är sjuka och inte kan jobba inte hamnar i kläm. En särskild sjukpenning och ett nytt bostadsstöd införs för dem som lämnar tidsbegränsad förtidspension. Dessutom förbättras samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Detta är helt nödvändiga förändringar för att få en sjukförsäkring att lita på. Detta kommer Kristdemokraterna att fortsätta strida för.

Var social, dela med dig!
, , , ,