Sverige som ledande cykelland

Ytterligare en av mina motioner berörs nämligen den om ökad tillgänglighet för cyklister

Fler skulle välja att cykla om samhället satsade på ökad framkomlighet för cyklister, heter det i motion 2010/11:T201 av Caroline Szyber (KD). Cyklandet ökar i vissa delar av landet, vilket indikerar att fler vill använda cykeln som transportmedel. Sverige har nu ett gyllene tillfälle att etablera sig som ett ledande cykelland, anför motionären vidare. Det är således av stor vikt att regeringen ser över planeringen av infrastrukturen för cykling för att stimulera de positiva effekter som den har på miljö, folkhäla och trafikträngsel.

Motionen avslås men med hänvisningen till att det pågår en utredning, ser fram emot denna.

Var social, dela med dig!