Bygg ut tunnelbanan

Stockholms stads distrikt går idag ut och säger att vi vill att tunnelbanan ska byggas ut.

– Nuvarande planer för utbyggnaden av kollektivtrafiken är inte tillräckliga för att möta upp mot den kraftiga befolkningsökningen i regionen. Därför vill Kristdemokraterna tidigarelägga flera viktiga spårutbyggnader i Stockholmsregionen, säger Caroline Szyber, distriktsordförande för distriktsstyrelsen i Stockholm stad och Michael Stjernström ledamot i trafiknämnden.

– Ett beslut om förlängning av tunnelbanans blå linje till Nacka behövs för att svara upp mot den växande befolkningens ökade behov av kapacitetsstark kollektivtrafik, säger Distriktsstyrelsen.

– Genom att tidigarelägga Spårväg City till Ropsten och ersätta stombusslinje 4 med spårväg kan fler resa med SL-trafiken, fortsätter Distriktsstyrelsen.

*******************************************************************

Vad vill ni man satsar mer på i Stockholm – spårvagnar, t-banan, cykelbanor?

Update:

Moderaterna verkar inte förstå vikten av långsiktighet gällande infrastruktursastningar, vilket även Centern påpekar helt korrekt. Spårvagnsstad jag trodde det var Göteborg 😉

Update:

Juholt talade i sitt sommartal om vikten av att bygga ut t-banan.

Var social, dela med dig!
,