Polisens internutredning håller inte måttet

Idag skickade jag ut pressmeddelande med anledning av att varje brott begånget av en polis privat, dvs utanför tjänst, påverkar gemene mans hela förtroende för rättsväsendet.

Brott som begås av poliser måste tas på större allvar än idag. Även brott som begås på polisers fritid utreds av den interna utredningstjänsten. Den håller inte måttet vilket gör att brottsoffrets rättsäkerhet hotas. Det behövs en helt fristående specialistenhet som inte tillhör polisorganisationen.

Det säger Caroline Szyber, kristdemokratisk riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson, med anledning av medias uppgifter om att bara en halv procent av alla brottsanmälningar som görs mot poliser leder till åtal.

Det är mycket problematiskt när en myndighet utreder sig själv. I det här fallet är risken stor att brottsoffret inte sätts i centrum. Detta riskerar att minska förtroendet för polisen. Vi måste kunna känna oss trygga med att alla brott utreds korrekt – även om det är en polis som har begått dem, fortsätter Caroline Szyber.
– Många andra länder har en fristående organisation. Sverige får gärna hämta inspiration från exempelvis Norge avslutar Caroline Szyber.

Polisens organisation måste förändras för att Sverige ska vara en rättsstat som behandlar alla medborgare lika. Alla ska ha samma rätt till skydd och alla ska ha samma straff när ett brott är begånget. Därför måste polisers civila brott lyftas bort från den interna utredningsenheten och utredas med samma insyn och noggrannhet som vilket annat brott som helst.

Intervju på TV4 Nyheter. Splittring i Alliansen var att ta i av Nyheterna. Jag tycker ändringen som skett är ett steg i rätt rikning med att flytta detta till RPS men vill ha bred utvärdering som också bör titta med fokus på hur kan man flytta detta utanför polisen själva.

Update:

Världen idag skriver en ledare där jag omnämns.

Var social, dela med dig!