Alliansen behåller alla tingsrätter

Alliansen lämnade igår tydligt besked – alla tingsrätter blir kvar, det vill säga Mora tingsrätt, Norrtälje, Hässleholm och Eksjö. Domstolarna måste ges arbetesro och fokusera på den dömande verksamheten.

Skrev i flera tidningar bland annat Norrteljetidning

Tingsrättsorganisationen i Sverige har under de senaste tio åren genomgått stora förändringar. Detta har bland annat medfört att ett antal tingsrätter har lagts samman med andra tingsrätter.

Frågan om Norrtälje tingsrätts och de övriga tre tingsrätternas framtid aktualiserades då Domstolsverket sände ut en promemoria med förslag om att tingsrätterna på fyra orter runt om i Sverige skulle slås samman med andra tingsrätter. Regeringen har sedan avvaktat Domstolsverkets eventuella förslag till regeringen. Då ett förslag inkom den 18 april finns det nu ett underlag för regeringen att dra slutsatser om.

För alliansregeringen är det viktigt att framhålla tre utgångspunkter för vårt beslut:

För det första måste vi ha en hållbar tingsrättsorganisation med bärkraftiga domstolar samtidigt som kvaliteten kan garanteras i den dömande verksamheten.

För det andra måste tingsrätterna ha en bra geografisk spridning i förhållande till allmänheten, näringslivet och rättsväsendets övriga myndigheter.

För det tredje är det självklart att alla ska ha samma tillgång till domstolsverksamhet av hög kvalitet oavsett var i Sverige man bor.

Var social, dela med dig!
, ,