Monarkins framtid

En del har blivit upprörda över ryktena om kungen och hans vänners eventuella besök på porrklubben. Andra har mer blivit upprörda över att de först nu fått vetskap om att kungen inte är åtalbar. Kungen har inte total åtalsimmunitet, han kan dömas för folkmord. Detta enligt professor Olof Ruin, han kan dock ha fel då det ej framgår av regeringsformen 5:8 som reglerar immuniteten.

RF 5:8 § Konungen eller drottning som är statschef kan inte åtalas för sina gärningar. En riksföreståndare kan inte åtalas för sina gärningar som statschef. Lag (2010:1408).

Det går också sedan 1974 att stämma honom civilrättsligt det vill säga för exempelvis avtalsbrott. Frågan varför kungen är immun verkar vara svår att få svar på. När jag letat verkar svaret bli: 

Bakgrunden till kungens immunitet inför lagen är historisk och härstammar från den tid då kungen ansågs utsedd av Gud. Han har idag straffrättslig immunitet. Däremot togs hans civilrättsliga immunitet bort när regeringsformen förnyades 1974. Det innebär att kungen numera kan stämmas inför domstol för till exempel skulder eller i familjerättsliga ärenden.

Det som verkar vara tydligt är att själva sakfrågan gällande immunitet är att ett borttagande av immuniteten skulle få märkliga effekter i rättsystemet. Det skulle i praktiken innebära att vi inför riksrätt, enligt en amerikansk modell.

Det har kommit flera krav från inte minst politiskt håll att monarkin måste bli öppnare och att denna ska kunna utredas. Det är minst sagt anmärkningsvärt att Socialdemokraterna nu väljer att lyfta immunitetsfrågan , eftersom de i grundlagsutredningen själva valde att undanta frågor om monarkin. Socialdemokraterna vill ha ”lugn och ro” i den frågan. Kan de svara på vad som skett sedan dess och varför de inte då tog chansen?

Jag passar på att ge lite historik: När det gäller Socialdemokraterna så var deras ledamot i Grundlagsutredningen, Göran Magnusson, inte alls pigg på att ta upp frågan om immunitet förra gången frågan var uppe, 2005 då kungen var inblandad i en bilkrock:

Från Ekots hemsida:

Göran Magnusson som är ledamot i grundlagsutredningen tycker inte att frågan är allvarlig och utredningen kommer inte att ta upp den till diskussion, säger han.
– De större partierna förhandlade om direktiven till grundlagsutredningen och kom överens om att man inte ska utreda statsskicket.

Kan man inte titta bara på den här frågan? 
– Det tror jag inte. Tar man upp den här frågan tar man upp hela frågan.

Vad tycker du själv?
– Jag tycker inte att det är en stor fråga, däremot är det viktigt att kungahuset undviker sådana här saker. Men det är ju en lätt sak att hamna i en bilkrock, säger Göran Magnusson

Den senaste vecka har det varit massa undersökningar där höga siffror visar en kritisk massa. De flesta som är kritiska verkar dock vilja att kungen avgår men kronprinsessan Victoria tar över inte att Sverige skulle bli en republik.

Frågan som först bör ställas är inte för eller emot monarki utan snarare: Hur kan vi göra monarkin mer öppen? Samt dimensionen att ibland handlar det inte enbart att hålla sig inom lagens område utan också att fokusera på vad som är etiskt och moraliskt.

Får media granska? Många har varit kritiska till medias bevakning men fokus måste vara att medias roll som granskare måste få ske vem det än är dem granskar.

Update:

Nu eftermiddagen svarade kungen frågorna och nekade samröre med kriminella ligor och att det inte finns några foton.

Var social, dela med dig!
,