Svenska biståndspengar ska inte fastna i skatteparadis

Idag presenterar Action Aid en rapport om kapitalflykt och skrev på DN-debatt.

”Regeringen måste stoppa investeringar av biståndspengar i bolag som ägnar sig åt skatteflykt. Utvecklingsländerna förlorar i dag enorma pengar till följd av skatteflykt och skatteplanering. Det handlar om summor många gånger större än det samlade biståndet från alla världens länder. 

Swedfund gör ingenting för att förhindra att de bolag de investerar i ägnar sig åt aggressiv skatteplanering och vill inte svara på några frågor om enskilda bolag de investerat i. De har inte heller låtit ActionAid ta del av beslutsunderlag, utvärderingar eller uppföljningar av enskilda investeringar. Det är ett märkligt agerande av ett bolag som hävdar att de bidrar till skatteintäkter i utvecklingsländer. För att vara en del av ”Det öppna biståndet” har Swedfund mycket arbete kvar att göra tills man uppnår målet om transparensgaranti.”

Sverige har också fått internationell kritik av OECD för hur biståndspengar används.

Mikaela Valtersson och jag följde upp det som framkommit i Action Aid rapporten med debattartikel på SVT-debatt.

Svensk biståndspolitik ska utgå från effektiv fattigdomsbekämpning. Det är därför helt orimligt och kontraproduktivt att staten gör investeringar som hamnar på konton i skatteparadis.
Inom företagsvärlden jobbar många företag aktivt med sitt sociala ansvarstagande. Genom att ta ett etiskt ansvar för sin egen verksamhet får man inte bara en hållbar vinst utan även fler kunder och nöjda anställda. Det är viktigt att det finns så kallade ”goda koder” och att alla använder sig av dessa.

Vi vill att regeringen kommer tillbaka med ett regelverk som innebär att:
•       Skärpa kraven på rapportering. Det måste bli möjligt att se om investeringarna har bidragit till skatteintäkter i mottagarlandet,
•       Slå fast att investeringar med biståndsmedel bara kan göras i företag som inte på något sätt försöker undvika att betala skatt i samarbetsländerna,
•       Inga investeringar ska kunna göras via fonder i skatteparadis,
•       Se över de bilaterala dubbelbeskattningsavtalen
•       I internationella sammanhang driva principen med ”land-för-landredovisning”. Detta innebär att ett multinationellt företag måste redovisa vinster och kostnader i varje land de är verksamma i.
•       Inför ett automatiskt informationsutbyte på global nivå. Det skulle möjliggöra att skattemyndigheter i olika länder lättare kan ta del av varandras information.

Vi vill alla ha ett etiskt företagande. Samma krav måste vi ställa på att få ett etiskt bistånd. Där ingår de direkta investeringar som görs med svenska biståndsmedel.

Det är inte rimligt med att svenska skattepengar ska motverka målen för Sveriges politik i internationella fora. Med ett modernt regelverk skulle vi kunna bli en föregångare i kampen mot skatteparadisen.

Läs hela artikel här

Missa inte ActionAids pedagogiska film

Var social, dela med dig!
, ,