Vapenexport med ett tydligt demokratikriterium?

Kristdemokraterna har sedan lång tid krävt att ett demokratikriterium införs. I vårt principprogram från 2001 står: ”Vapenexporten ska begränsas till demokratiska stater och omgärdas av noggrann kontroll. Export ska ej gå till offensivt krigförande länder eller till stater där det förekommer systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter.”

Såhär sa min partikollega som sitter i utrikesutskottet Désirée Pethrus: ”Frågan om vapenexport är angelägen och aktuell, inte minst mot bakgrund av den utveckling som sker i Nordafrika och Mellanöstern. Säkerhetspolitikens övergripande mål är att bidra till fred, frihet och säkerhet för alla människor i samhället och att solidariskt bidra till en fredlig utveckling i omvärlden. Trots detta kan det finnas tillfällen då internationell, militär närvaro är nödvändig för att värna värnlösa civila i krig. Och det kan i många fall inte göras utan väpnad närvaro. Därför tror vi att vapenexport även i framtiden kommer att spela roll i svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Men vi ska vara så tydliga vi kan. När vi fattar beslut om vapenexport, ska vi självklart kräva att länder arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter.”

Hur man ska definiera demokrati verkar nu vara nästan diskussion, för mig självklart men tyvärr inte för alla politiker, som efter resor till bland annat Libyen, Afghanistan, Förenade arabemiraten sagt att de upplevt en öppenhet…no more comments…det behövs både ett MR-kriterium och ett demokratikriterium och både dessa ska vara väl definierade och klara.

Update: Bra och intressant blocköverskridande + civila samhället artikel på Dn-debatt om skärpta reglerna gällande vapenexporten.

Var social, dela med dig!
, , ,