Bättre företagsklimat

Jag skriver hos Småföretagarnas riksförbund om vikten av ett bra företagsklimat.

De framtida jobben kommer främst skapas när enskilda människor, entreprenörer, finner att det är värt att starta eller utveckla ett företag, förverkliga en idé och riskera sitt sparkapital. Det gäller att få enskilda människor, entreprenörer, att tycka det är värt att starta eller utveckla ett företag, förverkliga en idé och riskera sitt sparkapital. Idag saknar många svenska företag kapital för att expandera sin verksamhet och därför måste riskkapitalet öka på den svenska marknaden. Idag kan en person som pensionssparar i fonder göra ett skatteavdrag på upp till 12 000 kronor per år. På samma sätt vill vi Kristdemokraterna göra det möjligt för privatpersoner att kunna spara på ett riskkapitalkonto, vilket inte bara skulle öka avkastningen till den enskilde utan också leda till ett större riskkapitalinflöde till företagen. På kontot ska man skattefritt kunna spara upp till 100 000 kronor, som sedan får användas till investeringar i ett nystartat företag eller som kapitaltillskott till ett befintligt onoterat företag.

När jag träffar företagare säger majoriteten att det måste bli lättare att anställa och växa och det är just LAS-reglerna som försvårar. Därför är jag glad att Kristdemokraterna gått till val på att det är viktigt att förlänga provanställningstiden från sex till tolv månader och att undantagen från turordningsreglerna i LAS inte enbart ska gälla för företag med färre än tio anställda. Samt att ge privata entreprenörer laglig rätt att utmana offentliga verksamheter.

Jobbskatteavdraget och förändringar av A-kassan har gjort det betydligt mer attraktivt att gå från bidragsberoende till arbete, men vi tycker att det är dags att under denna mandatperiod öka fokuseringen på företagarnas villkor. När vi nu blickar framåt får vi inte glömma att även följa upp de reformer som genomförts under innevarande mandatperiod och se till att de får avsedd effekt. Vi kan och måste nu göra mer för ett bättre företagsklimat i Sverige.

Även talat om vikten av ett stark företagsklimat i Svensk näringslivstidning.

Läs hela artikel här.

Var social, dela med dig!
, ,