Poliser måste sluta särbehandlas i utredningar

Jag har tidigare uttalat mig att det är viktigt att hålla ögonen på hur poliser som begår brott utreds. Skriver på Svt-debatt med partikollegan Inger Strömbom om att det behövs en från polisen helt fristående utredningsenhet för polisbrott samt att vi behöver utveckla systemet med medborgarvittnen.

Det finns en kritik mot att polisen inte tar brott begångna av poliser på tillräckligt stort allvar. Det är mycket allvarligt att det finns en osäkerhet kring hur brott begångna av poliser hanteras. Vi måste kunna känna oss trygga med att alla brott utreds korrekt – även om det är en polis som har begått dem.

Sedan januari har internutredningarna flyttat från länspoliserna till rikspolisstyrelsen. Det är ett första steg på rätt väg. De som utreder ska inte sitta i samma hus som de som utreds. Det är dock viktigt att i den utvärdering som kommer göras 2013 även belysa huruvida utredningsenheten skulle kunna vara en helt egen myndighet eller flyttas från polisens verksamhet till exempelvis JK.

Att poliser i samma hus inte ska utreda varandra har Alliansregeringen försökt åtgärda genom att inrätta en speciell avdelning inom rikspolisstyrelsen, Polisens internutredningar, IU. I länder som Storbritannien och Norge har man gjort det ännu tydligare genom att skapa en egen oberoende myndighet med uppgift att göra egna utredningar. Vi anser att det regeringen har gjort var bra, men det är långt ifrån tillräckligt. Det behövs en fristående utredningsenhet även i Sverige. Bäst vore om Sverige inspirerades från utlandet och gjorde utredningsenheten till en helt egen myndighet som bara har till uppgift att utreda poliser och deras verksamhet, utan dagens direkta koppling.

Idag har kommuner möjlighet men inte skyldighet att utse medborgarvittnen för att öka allmänhetens insyn i polisverksamheten. När en polis är anklagad kan denna funktion vara än mer värdefull. Vi anser att det finns skäl att sprida goda exempel om hur denna funktion kan användas men att det också bör övervägas om det inte borde bli en skyldighet att utse medborgarvittnen.

Läs hela artikeln här.

Var social, dela med dig!
, ,