Sammafattar veckan i media

Jag sammanfattar nedan veckan i media, min vecka i media.

Först var min twittrande om att ventilationen inte funkade i riksdagen med i Expressen. Szyber klagar i Szyber-space var nog rubriken de ville åt men glad jag kallas en frisk fläkt.

Sedan gick en av mina motioner jag lagt igenom! Alliansregeringen tillsätter en utredning om public service, känns bra efter att jag debatterat, bloggat, skrivit artiklar.

Min artikel om utslussning var med i Hemmets vän. Här är mitt anförande från debatten om förbättrad utslussning, bloggat om det tidigare. Nedan delar av artikel.

Kristdemokraterna anser att vi ska ta krafttag mot att ungdomar begår brott. Vi måste arbeta förebyggande innan brott begås och göra allt för att i tid fånga upp de som befinner sig i riskzonen. När brott begås ska det dock självklart bli konsekvenser. Strafftiden ska dock användas på allra bästa sätt och förbereda för ett liv utan brottslighet. Människor måste få en ny chans och efter avtjänat straff kunna leva ett hederligt liv. Detta är viktigt inte minst för alla som annars riskerar att utsättas för brott. Det blir ett tydligt krav på att alla ska få en individuell verkställighetsplan och syftet är att på allvar förbereda för ett liv i frihet. En tredjedel av de unga dömda har idag inte en plan för sin utslussning. 

Att vi lyckas bryta en påbörjad brottslig bana och göra så att den dömde inte begår brott igen är helt avgörande. Både för den som begått brott men framförallt för alla som slipper att bli utsatta för brott.  Vi måste ge personer verkliga möjligheter att leva ett hederligt liv. Att personen får hjälp studier och praktik samt sociala kontakter minskar naturligtvis risken att den enda möjligheten som finns är att begå nya brott. Återfallen var relativt sett fler bland ungdomar som inte har fått möjligheten att vistas utanför ungdomshemmet.

Sedan uttalande jag mig i Kristdemokraten varför inte jag tror på kvotering. ”Jag anser att kvotering är principiellt fel men att vi ska arbeta med att förändra värderingar i samhället i stort och i näringslivet. Vi bör lyfta fram det positiva i att ha både kvinnor och män i ledande befattningar snarare än att bara beklaga oss över avskanden av kvinnor. Här spelar det stor roll att vi lyfter fram kvinnliga förebilder samt ständigt arbetar för förbättrade möjligheter för både kvinnor och män att kombinera föräldraskap med yrkesliv. Jag ser också positivt på att staten tar sitt ansvar och att erfarenheterna från att ha arbetat med fler öppna rekryteringar inom statlig sketor har lett till goda resultat och att tex. antalet kvinnliga myndighetschefer har ökat.”

Var social, dela med dig!
, , , , , ,