Rikstinget – arbetsrätten

Jag vill yrka bifall till Martin Wisells och min motion 7:9 om at facklösa inte ska missgynnas.

Staten har gett fackföreningarna ett antal rättigheter exempelvis administrera de skattesubventionerade A-kassor, att förhandla och sluta avtal med arbetsgivare. Det är viktigt att alla parter på arbetsmarknaden känner sig trygga. Vi har föreningsfrihet i Sverige och denna ska vi värna men måste då också ha en lagstiftning som gör att de som ställer sig utanför inte missgynnas.

Nu sätts inte personer i fokus och det är det vi som parti ska göra – de är andra som lyfter fram kollektivet.

Den svenska modellen är viktig men när allt fler unga väljer att inte gå med i facket och när vi har ett system som är gjort för stora företag behöver detta ses över. För mig som jurist kan jag ju tipsa partistyrelsen att vi exempelvis borde utveckla den individuella kontraktsrätt. Inte mer lagstiftning som sagts i debatten utan nu tydlighet gällande politikens gränser där vi sätter personers valfrihet i fokus.

Vi måste öppna upp arbetsmarknaden på alla sätt som går för att motverka arbetslösheten och främst ungdomsarbetslösheten. Det är inte det civila samhället som är starkt utan det är facken, där vissa har lite för tydliga kopplingar till vissa partier. Vi yrkar på att reformera den arbetsrättsliga lagstiftningen där arbetstagarnas rättigheter ligger hos den enskilde inte hos fackföreningar. Stäng inte denna dörr PS utan våga utreda. Vi kan värna den svenska modellen men främst måste den utvecklas.

Var social, dela med dig!
, ,