Uppdatering från rikstinget – dag 2

Idag gick jag upp kl 5 för att åka till riksdagen för att votera. Tillbaka i Umeå och nu debatt om Barn och familje-kapitlet pågår för fullt. Det som debatten främst fokuserar på är adoption för samkönade samt om utbyggd barnomsorgspeng. PS fick igenom sitt diffusa svar med positiv text och sedan besvarande av motion om samkönde adoptioner. Kanske blir utredning… Röstsiffrorna blev 147-117. Gällande barnomsorgspeng blev det PS linje där också och partiets ges nu en chans att fokusera på att utveckla hela sin familjepolitik.

Jag skriver på Svt-debatt

Kristdemokraterna har allt för länge legat kring 4 % i mätningar. För att vi ska ha en chans i nästa val är det tydligt att självrannsakan och förnyelse är den enda vägen framåt. Alla undrar vad framgångsreceptet är och på det finns flera olika förslag på svar men en sak verkar alla vara överens om: vi måste vara tydliga. Detta gäller även de som kommer med alternativa idéer och ibland också kritik av partiledningen. Vill man byta partiledare måste man säga vem man vill ha istället. Vill man att partiet ska fokusera på andra frågor än barn och ungas uppväxtvillkor måste man tala om vilken eller vilka fokusfrågor partiet ska ha.

Under förra mandatperioden fanns det intressanta tankespår i talet om verklighetens folk som genom ett upprättande av politikens gränser ska få större makt över sina liv. För detta fick partiet välförtjänt uppmärksamhet och uppskattning för. Däremot var det många som inte tyckte det fylldes med tillräckligt politisk innehåll och att partiet inte i tillräcklig stor utsträckning fört en politik som minskar det offentligas makt över människor. Nu måste det bli slut på enbart sloganpolitik och dags att på fylla dessa med ett tydligt sakpolitiskt innehåll.

Nu är det dags för riksting igen, det är rekordmånga motioner men också stora frågor som partistyrelsen lägger fram förslag på gällande stadgeändringar och val av fokusområde. Jag hoppas på ett riksting som lägger grunden inför ett politikutvecklingsarbete värt namnet. Att partiet får ett tydligt kristdemokratiskt budskap med sakfrågor som väljarna tydligt uppfattar och känner igen sig i. Grunden när vi väljer fokusområde, och framöver valfrågor, måste vara att visa väljarna att en röst på Kristdemokraterna gör skillnad i människors vardag jämfört med en röst på annat parti.

Så vad är då mitt framgångsrecept? Det finns för det första ingen mirakelkur. Det är hårt och uthålligt arbete. Vi har ett principprogram som vi alltid måste utgå ifrån. Jag anser också i likhet med många andra att vi ska lyssna på vilka problem människor verkligen har, förstärka känslan av trygghet och utarbeta en politik som attraherar unga väljare.

Jag tycker också att vi måste fokusera mer framåt än bakåt och ha en öppenhet för nya idéer. Det finns föreställningar om partiet som hindar personer från att se oss som ett alternativ. Vi brukar tala om att partiet är öppet för alla oavsett trosuppfattning Att det handlar om värderingar. Tyvärr är detta ett budskap som ännu inte nått så långt som vi önskar. Att vi står upp för religionsfrihet på ett väldigt tydligt sätt är ett sätt att visa detta.

Till sist. Jag hoppas och tror att vi, med hårt arbete, tydlighet men också en lyhördhet kan bli större.

Läs hela artikel här

Var social, dela med dig!
,