Nej till Tobinskatten

Tobinskatten, det innebär en skatt på transaktioner. Jag tror inte alls på det. Varför?

Jo, jag tror den leder till att färra vill göra transkationer i Europa. Vissa partier har däremot ställt sig positiva. Debatten är igång och inför att riksdagen öppnar ville min partikollega Lars Gustafsson och jag ta pulsen på Socialdemokraterna och skrev i förra veckan på Europaportalen. Artikeln finns också på Webfinanser.

Under den pågående ekonomiska krisen har det nu dykt upp seriösa förslag på införande av en skatt på finansiella transaktioner, så kallad Tobinskatt.

Från vänsterhåll ses detta som ett sätt att komma åt spekulationsekonomin och från borgerliga ledare i Europa ses det som ett sätt att införa en skatt på EU-nivå och på det sättet stärka den Europeiska stabilitetsfonden.

Som kristdemokrater motsätter vi oss självklart denna form av beskattning av flera olika skäl.

För det första är det en ineffektiv skatt som enbart gör att finansiella transaktioner istället genomförs i länder som inte har denna skatt. Skulle en Tobinskatt införas i EU eller euroområdet kommer det därför att innebära att mängder med kapital flyttar till andra delar av världen.

Vi motsätter oss också en gemensam finanspolitik på EU-nivå och därmed också beskattning på denna överstatliga nivå. Kristdemokraterna kommer inte att medverka till att en Tobinskatt införs. Vi ser hellre att EU-länderna har bättre ordning på sina finanser och att företag ges likvärdiga villkor inom unionen. Detta garanterar bättre ekonomisk stabilitet.

Vi har med förvåning noterat Socialdemokraternas hållning i denna fråga. Ungefär samtidigt som Socialdemokraterna ställer sig bakom förslaget på en Tobinskatt meddelar deras ekonomiskpolitiske talesperson Tommy Waidelich att man numera inte längre förespråkar ett medlemskap i EMU.

Tobinskatten föreslås nu för att rädda eurosamarbetet, Socialdemokraterna ställer sig då positiva till ett illa fungerande medel, men är motståndare till målet. Vad är det som får Socialdemokraterna att tro att en överstatlig finanspolitik skulle vara mer effektiv än en överstatlig penningpolitik?

Läs hela artikel här.

Var social, dela med dig!
,