Är ett EU-system vägen att bekämpa terrorism?

Inför dagens debatt skriver Alliansen om EU-system för att spåra finansiering av terrorism i Abetarbladet, Boråstidning och Länstidningen.

Vi måste arbeta med krafttag för att bekämpa terrorism. Att försvara det öppna samhället är ett sätt men terrorism måste även bekämpas genom mer konkreta åtgärder. Vi vet att terrorism kräver stora summor pengar för att bli framgångsrik. Bakom olika aktioner ligger ofta mängder av tid, kontakter och planering. Att komma åt finansieringen är därför en viktig komponent bland flera i arbetet för att sätta dit dem som hotar hela vår globala säkerhet såväl som den lokala tryggheten.
I riksdagen diskuteras ett förslag från EU om att inrätta ett system inom EU för att bekämpa just finansieringen av terrorism. Förslaget är inte klart än utan nu vill EU höra vad medlemsländerna tycker. Vi välkomnar en diskussion om huruvida det bör införas men också hur det i sådant fall lämpligen kan utformas.

Terrorism har alltid funnits men har kommit även oss i Sverige närmare och blivit något som vi måste beakta och arbeta mot mer konkret. När bomben smällde i centrala Stockholm i december förra året var vi många som ändå blev chockade över att det hände här. Det är av vikt att våra principer för rättstaten ligger fast. Balansen mellan det öppna samhället och det brottsförebyggande arbetet är något man måste arbeta med ständigt.

EU och USA ingick i juli förra året ett avtal om översändande av information om banktransaktioner till USA med syfte att bekämpa terrorism. Självklart har vi synpunkter på hur detta ska göras. Som alltid finns det risker med den här typen av system. Varje möjlighet till att stärka skyddet av den personliga integriteten ska tas tillvara i den fortsatta diskussionen om hur system ska se ut.

Oppositionen har lite olika ingångar. Socialdemokraterna har reserverat sig mot utskottets förslag, som alltså är det förslag som vi i regeringen står bakom. Sverigedemokraterna har anslutit sig till den socialdemokratiska linjen som är att de vill gå längre och ha ett system som utvidgas till att användas i kampen mot organiserad brottslighet. Vi anser till skillnad från dessa partier att vi bör ha en stor försiktighet.
Vänsterpartiet och Miljöpartiet å andra sidan har också reserverat sig men de avvisar istället helt tanken på ett system inom EU för att spåra finansieringen av terrorism. Vi anser att vi inte kan avfärda förslaget utan noga måste överväga det och hur vi bäst kan skydda integriteten om det införs.

Vi menar att vår ståndpunkt är den ansvarsfulla. Att inse att vi behöver samarbete för att komma åt terrorismen men samtidigt noga analysera förslagen där försiktighet och den personliga integriteten får väga oerhört tungt.

Var social, dela med dig!
, ,