Dags att ställa krav vid upphandling

Det har varit mycket debatt de senaste veckorna om äldreomsorgen. Bra det är bra vi visar hur viktig vi tycker denna verksamhet är och hur viktig det är att det fungerar bra. Som kristdemokrat kan vi aldrig acceptera att verksamhet som missköts får fortsätta. En sak som jag tycker diskuterats för lite är upphandlingar, hur det sker men framförallt hur de följs upp. Att det offentligas upphandling av produkter och tjänster fungerar är otroligt viktigt. Skattebetalarnas pengar ska alltid behandlas med största möjliga vaksamhet så att vi får så mycket kvalité som möjligt för varje använd krona.

Att det kan bli vårdskandaler där alla skyller på varandra beror på att det finns en myt om att upphandlingssystemet är perfekt och helt vattentätt – det är det inte. Systemet kan vara både otydligt, krångligt och fel som uppstår är svåra att rätta till. Det kommer tyvärr relativt ofta signaler om att upphandlingar runtom i landet inte fungerar tillräckligt bra. Det handlar om oklarheter kring uppföljning av ingångna avtal, om överklaganden och att medborgare kan drabbas av utdragna processer.

När jag frågar om upphandlingar är det tydligt att många tycker att riktlinjerna är svåra att förstå. Det är uppenbart att det behövs en ökad kunskap om upphandling för att öka förtroendet för att processerna sköts på allra bästa sätt. Det behövs en ordentlig översyn av vilka problem som finns idag och om det behövs förtydliganden måste vi politiker ta vårt ansvar och vi måste våga ställa krav.

Jag tycker att vi behöver båda stärk beställarkompetensen och upphandlingskompetens. På samma sätt som en friskola kan få se sitt tillstånd indraget bör en privat aktör som inte gör sitt jobb på ett fullgott sätt få se sig om efter ett nytt uppdrag. Staden behöver bli tuffare som köpare helt enkelt och måste ställa krav även på verksamhet som inte ligger under kommunalregi för kommunen har ett ansvar för all äldreomsorg.

Update:

SvD, DN skriver om delbetänkande i upphandlingsutredningen som lagt som visar på stora problem likt dem jag redogjort för ovan.

Var social, dela med dig!
, , , ,