Bäst klädda?

I veckan har jag haft höstens första debatt i kammaren. ”SD uttryckte en oroliga för är att makt ska flyttas från de nationella parlamenten till Bryssel med Lissabon-fördraget. Något jag inte känner igen mig i. Då är det bra att berätta om grundläggande principer som finns för beslut. De tre principernas innebörd kan sammanfattningsvis beskrivas så att legalitetsprincipen avgör när gemenskapen har rätt att handla, subsidiaritetsprincipen när gemenskapen bör handla och proportionalitetsprincipen hur gemenskapen ska handla. I den kristdemokratiska ideologin ingår principen om subsidiaritet, att beslut fattas på ändamålsenlig nivå så nära medborgaren som möjligt.”

Var och talade om det senaste numret av Liberal debatt. Tema nummer om barn som var intressant, mest debatt blev det dock om barn ska ha rösträtt eller inte. Mycket bra samtal och nya bekantar.

Jag är också i final som en av de bästa klädda juristerna. Rösta!

Sen jag såg Lagens änglar som ung ville jag bli jurist. Jag gillade allt, hur hårt de jobbade, alla intressanta fall och klienter men också deras kläder. Har blivit mer nedtonad klädkod de senaste åren inom juristbranchen men Lagens änglar ger klädinspiration exempelvis när jag skulle på 80-talsfest för ett år sedan.

Update:

Jag blev fjärde bäst klädda juristen.

Var social, dela med dig!