Bättre villkor för studenter

Förra året fick jag höra från en vän att hon inte kunde få SGI, varför? Hon fick inte CSN för att hon haft en kapitalinkomst efter bostadsförsäljning och som student är det CSN som är kopplad till vilken föräldrapeng man får. Efter detta har jag bloggat om det, lagt motion och fortsätter opinionsbildnigen. Flera har redan hört av sig och berättat om ett stelt system som slår mot studenter och inte stödjer beroende på vilka beslut man tar i livet.

Idag släpper studentorganisationen SSCO en rapport om hur tufft det är att vara student.

Skriver nu i studenttidning om denna viktiga fråga. Osq-ledaren i Tekniska högskolans studenttidning.

Studietiden kan vara kämpig för studenter med barn. För ensamstående studenter med barn är det extra svårt att få tiden och pengarna att räcka till. Ett stort problem är att SGI, sjukpenninggrundande inkomst, idag är kopplad till studiemedel från CSN. Det gör att om man under en termin inte tar studiemedel från CSN påverkas också föräldrapenningen. Studenter som exempelvis sålt en lägenhet eller på annat vis fått kapitalinkomst förlorar sitt CSN-stöd och därmed i förlängningen föräldrapeng. Kristdemokraterna anser att studiemedlet och dess samverkan med andra sociala trygghetssystem måste samverka på bättre sätt. Därför har jag i höst motionerat till riksdagen om att det bör utredas hur SGI ska beräknas.

Regeringen har även höjt det så kallade fribeloppet till ca 136 400 kronor per kalenderår. Det räcker dock inte. Fribeloppet borde avskaffas helt.

Läs hela artikeln här. Hjälp studenterna klara av livspusslet i Lundagårdstidningen. Skriver om studenters trygghet i Gaudeamus.

Var social, dela med dig!
, ,