Stasi-arkiven – rättsläget fastslaget

Idag blev det klart att Stasi-arkiven (dokumenten) inte kommer öppnas helt för allmänheten. För oss i KD, där bland annat jag varit ute tidigare, så har vi hela tiden haft två tydliga krav; fler forskare ska få tillgång och de berörda ska få större inblick i vad som står om dem. På TV4 Nyheter som jag var intervjuad i söndags lät det som vi ändrat åsikt. Enskilda i partiet köpte rak av vad media sa istället för att kolla med sina partikollegor.

Under intervjun kom dock enbart en halv mening med. Inte övriga svar. KD:s linje fler forskare + berörda person ska få tillgång till Stasi-dokumenten. Varför vi inte sagt att dokumenten ska vara öppna för alla är precis som jag sa till TV4 ”alla har inte varit agenter”. Jag tycker också det är bra det tas fram en vitbok med information om olika arkiv. Den kommer sedan lämnas från regeringen till riksdagen. Under hela denna processen har det funnit många frågetecken, det är bra att dessa nu klarats ut samt att rättsläget är fastslaget. Säpo kommer göra bedömningar om de får in fler ansöknigar från foskare och enskilda berörda kan komma att få ut delar om sig själva med beaktande av att delar av materialet kan påverka rikets säkerhet.

Även i våra grannländer har det varit politiskdebatt i Finland kommer arkiven inte öppnas. I Norge har det varit långa interpellationsdebatter med justitieministern.

Var social, dela med dig!
,