Utbyggnad tack

KD Stockholm stadsdistriktsstyrelse tycker vi måste diskutra hur vi kan minska bilköerna i Stockholm och få ett bättre genomflöde. Ibland känner vi att vårt parti och andra partier är för Stockholmsfientliga och hoppas på en större öppenhet från regeringen och riksdagen.

– Stockholmarna ska inte behöva köa bort sina liv i bilköer. Eftersom stockholmsregionen växer dubbelt så snabbt mot de prognoser som Stockholmsförhandlingen byggde på, behöver både fler spår och vägar byggas snabbare än planerat. Annars riskerar dagens trafikinfarkt där Stockholm redan är hårdast drabbad av köer av storstäderna i norden att förvärras ytterligare, säger Caroline Szyber (KD) riksdagsledamot och ordförande i Kristdemokraterna i Stockholms stad.
– För att underlätta vardagen för stockholmarna och öka genomflödet i trafiken behöver tunnelbanan förlängas till Nacka. Samtidigt måste arbetet med Spårväg syd och konverteringen av stombusslinje 4 till spårväg påbörjas. Även en östlig förbindelse behövs för att förbättra framkomligheten, säger Michael Stjernström (KD) gruppledare i trafiknämnden.
– Om fler ska kunna resa med kollektivtrafiken räcker inte Socialdemokraternas ihåliga förslag om att finansiera en satsning på kollektivtrafik genom en kilometerskatt på tunga vägtransporter. Förslaget kommer att slå mot invånare och näringsliv på landsbygden, men kommer ändå inte ge tillräckliga intäkter för att finansiera en utbyggnad av tunnelbanan. Helt nya medel behöver tillföras för en hållbar utbyggnad av infrastrukturen i Stockholmsregionen, fortsätter Caroline Szyber.
– Regeringen måste istället öka anslagen till utbyggnaden av vägar och spår i Stockholmsregionen så att det motsvarar regionens andel av Sveriges totala BNP. För att få ytterligare intäkter till en snabbare utbyggnad av vägar och spår behöver även de kommuner och företag som gynnas av utbyggd kollektivtrafik bidra till finansieringen, fortsätter Michael Stjernström.
– Att införandet av trängselskatten förkortade restiderna och minskade köerna inom vägtrafiken år 2006 råder det ingen tvekan om. En översyn av systemet med trängselskatten kan bli nödvändig för att på ett mer kraftfullt och träffsäkert sätt minska trängseln och öka intäkterna för ett framtida finansierande av kollektivtrafiken, avslutar Caroline Szyber.

Var social, dela med dig!
,