Fortsatta satsningar på rättsväsendet

I budgetdebatten i december lät det som det brukar; V höll sig inte inom bugdetramen men drog ned på allt inom rättsväsende, S har hittat något nytt de vill satsa på – de har dagit ned på polisen i alla sina budgetar tills nu, SD förstår inte riktigt vad brottsförebyggande är och säger sig vilja satsa på Kriminalvården men satsar för lite med tanke på att de vill sätta alla brottsligar i fängelse, länge.

Förra mandatperioden lade Socialdemokraterna fram skuggbudgetar där rättsväsendet fick mindre pengar. Hur tänker ni? Hur kan fler brott klaras upp när antalet poliser och domare minskar? Hur blir vardagen för kvinnor och män säkrare av att brottmål skjuts upp alternativt skrivs av?
Under förra mandatperioden satsade Miljöpartiet på både det ena och det andra i sina budgetar, och ska man försöka tyda någon satsning som varit bestående från år till år har det varit på just kriminalvården. Vad de ville göra var dock inte helt klart.
När det gäller Vänstern var de redan under förra mandatperioden emot Alliansens polissatsningar. Jag kan inte göra annat än undra även när det gäller dem: Hur kan fler brott klaras upp om antalet poliser minskar? Menar Vänsterpartiet att tillräckligt många brott, eller kanske för många brott, i dag klaras upp?

Nog av återblick och dags att blicka framåt. I budgetdebatten tog jag upp alla olika delar av rättsväsendet men fokus och vikten av förtroende.

Förtroendet för rättsväsendet är på det stora hela viktigt. Det förtroendet tar du med dig. Om du utsätts för brott och inte får hjälp är det möjligt att du tar saken i egna händer. Därför är samhällets roll viktig. Det gäller att ge stöd till brottsoffer. Att vi har ett brottsofferperspektiv innebär att både se till att stödja dem som utsätts för brott och att förhindra att människor blir brottsoffer igen.

Jag träffade för några veckor sedan en polis. Han sade att han redan på BB kan se vilka som ligger i riskzonen. När de är i yngre tonåren kan han se vilka som har fallit dit. När de är 18 år vet han vilka som kan bli livstidskriminella. Jag tycker att det är synd att vi talar för lite om våra unga och deras framtid.
Rikspolisstyrelsen har nu fått regeringens uppdrag att tillsammans med ett antal kommuner initiera ett pilotprojekt med sociala insatsgrupper för unga som riskerar att bli kriminella. De sociala insatsgrupperna ska samordnas under ledning av socialtjänsten. Arbetet ska gå ut på att stärka hela det sociala skyddsnätet kring den unge i skola, på arbetet och under fritiden. Precis som Morgan Johansson tog upp i sitt anförande är det tillsammans vi kan hitta dem som behöver stödet eller räddningen i fotbollen – precis som Zlatan.

Skriver med Allianskollegorna om våra budgetsatsningar i NT, Norrköpings tidningar och i TTELA, Trelleborgs Allehanda, Vimmerbytidning, Ltz, Västervikstidning samt Piteå-tidning.

Alliansregeringen har under de senaste åren genomfört stora satsningar på rättsväsendet. Satsningar som har lett till fler uppklarade brott och att fler fått stå till svars för sina handlingar. Vi har skärpt straffen för de allra grövsta brotten som våldtäkt och grov misshandel. Poliserna har samtidigt blivit fler och mer synliga, vilket har lett till att människor känner sig tryggare än tidigare. Det visar resultat från den Nationella Trygghetsundersökningen.

Det kommande året ökar vi resurserna till Polisen, Domstolarna, Åklagarmyndigheten och Säkerhetspolisen. Domstolarna får bland annat ökade anslag för upprätthållande av god säkerhet i domstolslokalerna. Säkerhetspolisen får ökade anslag i syfte att förstärka Sveriges förmåga att upptäcka, bedöma och minska hot från terrorism och våldsbejakande extremism. Kriminalvården har under senare år tillförts exceptionellt stora tillskott.

Efter det att rättsväsendet de senaste åren har fått större anslagsökningar än tidigare så är det nu viktigt att de resurserna används väl. Medborgarna har nu rätt att kräva att brott utreds och att rättvisa skipas. För rättsväsendets myndigheter så handlar det om att vässa såväl organisation som arbetsmetoder och rutiner.

Det omfattande utvecklingsarbete som alliansregeringen inledde under förra mandatperioden mot mäns våld mot kvinnor och mot hedersrelaterat våld och förtryck fortsätter. Vi anser också att arbetet mot mängdbrott behöver vidareutvecklas. Stöld, skadegörelse och andra vanliga brott drabbar människor i vardagen. Fler brott måste klaras upp och handläggningstiderna behöver bli kortare. Vi satsar för att minska ungdomsbrottsligheten. Få uppgifter är mer angelägna än att förebygga brott och minimera återfall i brott bland unga. Med tidiga och tydliga åtgärder i dag är det möjligt att motverka problem i morgon.

Den grova organiserade brottsligheten är också en prioriterad fråga. Den nationella mobilisering som alliansregeringen tog initiativ till har trappats upp och samverkan mellan berörda myndigheter har stärkts. Arbetet mot den grova organiserade brottsligheten fortsätter på bred front.

Läs hela artikeln.

Var social, dela med dig!